University of Oulu

Synnynnäiset sukuelinpoikkeavuudet : elämänlaatu aikuisuudessa

Saved in:
Author: Kömi, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512172303
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kömi, 2015
Publish Date: 2015-12-21
Thesis type: Other thesis
Tutor: Venhola, Mika
Reviewer: Venhola, Mika
Gärding, Mikko
Description:
Intersukupuolisuuteen lukeutuu monia erilaisia sukupuolikehityksen ja sukuelinkehityksen variaatioita. Kirurgialla on ollut intersukupuolisten lasten hoidossa ensisijainen asema. Lapsen sukupuolen ollessa epäselvä on vauvan sukuelimiä pyritty muokkaamaan kirurgisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valittuun sukupuoleen sopiviksi. Aikuisten intersukupuolisten ihmisten elämänlaatua Suomessa ei ole vielä kunnolla tutkittu. Vuosina 1970–1993 on Oulun Yliopistollisessa sairaalassa lastenkirurgialla hoidettu 14 intersukupuolista lasta kirurgisesti. Nämä potilaat identifioitiin ja heidän potilastietonsa kerättiin vuosilta 1970–1993 lasten leikkausosaston leikkaustoimenpiteiden toimenpidekoodeilla. Heistä neljä oli miehiä ja kymmenen naisia. Tutkimus toteutettiin lähettämällä heille kirjeitse kaksi kyselyä. Heistä kuusi vastasi. Heidän elämänlaatua ja hoitokokemuksia kartoitettiin sekä tutkimuksen painopistealueiden selvittämiseksi tehdyllä kyselylomakkeella, että suomalaisella elämänlaatua mittaavalla 15D-kyselyllä. Tutkimusaineisto analysoitiin ilman henkilötunnistetietoja ja tulokset raportoitiin niin, ettei potilaiden tunnistaminen ollut mahdollista. Suurin osa vastanneista kertoi, ettei sukupuolen kokemus ollut muuttunut elämän aikana. Suurin osa vastanneista oli ollut parisuhteessa. Kaikki vastanneet pystyivät saavuttamaan orgasmin, kuitenkin seksin aikaisia kipuja tai fyysisiä ongelmia oli suurimmalla osalla. Lisäksi suurin osa vastanneista oli tyytyväisiä heille tehtyihin sukuelinkirurgisiin operaatioihin. Validoidun 15D-kyselyn mukaan tutkimukseen vastanneet arvioivat elämänlaatunsa verrokkiryhmään nähden heikommaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Kömi, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.