University of Oulu

”Peto karjui raivoissaan ja irvisteli Miilaille, mutta prinsessa ei osannut enää pelätä” : kristinusko ja Raamattu Minna-Leena Erkkilän Valtakunnan pohjatekstinä ja henkilöasetelman teemana

Saved in:
Author: Saarela, Milka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201512172305
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saarela, 2015
Publish Date: 2015-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Kuusisto, Pekka
Korpua, Jyrki
Description:
Pro gradu -tutkielmani aihe on Minna-Leena Erkkilän esikoisteoksessa Valtakunta (2007) ilmenevä kristinusko. Valtakunta on kristillinen nuorten fantasiakirja. Tutkielman tärkein tutkimuskysymys on, onko Valtakunta-teoksessa ilmenevä kristinusko luterilaista kristinuskoa. Pääasiassa tätä tutkitaan lähiluvun keinoin teoksen henkilöhahmojen toiminnan, puheiden ja ajatusten kautta. Lisäksi tutkin, miten Raamattu toimii Valtakunnan pohjatekstinä käyttämällä vertailevaa tutkimusmenetelmää. Valtakunnan ja Raamatun välisten yhteyksien selvittäminen on intertekstuaalista tutkimusta. Valtakunnasta löytyy suoria ja epäsuoria viittauksia Raamattuun, joiden merkitystä tarkastellaan tarinan kannalta. Tutkielmassa määritellään myös luterilainen kristinusko lyhyesti, jotta Valtakuntaa voitaisiin verrata siihen. Tarkoituksena on selvittää, voiko fantasiateos toimia yhtä aikaa myös kristillisenä teoksena. Tutkielmassa keskitytään myös Valtakunta-teoksen kaavamaisuuteen. Valtakunta-teos kuuluu korkeafantasian genreen. Northop Fryen luoman kirjallisuuden kaavamaisuuden teorian mukaan sille on tyypillistä etsintäretket. Tutkielmassani tullaan liittämään Erkkilän teos niin Fryen luomaan kirjallisuusteoriaan kuin korkeafantasian genreenkin. Korkeafantasian genren keskeisimmät kehittäjät ovat C. S. Lewis ja J. R. R. Tolkien, joiden teorioihin fantasiakirjallisuudesta Erkkilän teosta tullaan vertaamaan. Tutkielman tarkoitus on liittää Erkkilän teos myös kristillisen fantasiakirjallisuuden jatkumoon. Tästä johtuen Erkkilän teosta on verrattu tunnetuimpiin kristillisiin fantasiakirjailijoihin Lewisiin ja Tolkieniin. Keskeisimpinä lähteinä tutkielmassa toimivat Alison M. Jackin teos The Bible and literature (2012), Tolkienin On Fairy Stories (1983), Martin Lutherin Vähä- ja Isokatekismus (1984), Lewisin Tätä on kristinusko (1942) sekä Northop Fryen Secular Scripture (1976). Lisäksi tutkielmaa varten on haastateltu kirjailijaa. Tutkimukseni onnistui perustelemaan, että Valtakunnan kristinusko on kristinuskoa. Erkkilän on onnistunut kirjoittaa teos, mikä yhdistää fantasiakirjallisuuden ja kristinuskon. Teoksen kristilliset piirteet ovat kuitenkin alisteisia fantasiakirjallisuudelle. Keskeisin tutkimustulokseni on kuitenkin se, ettei Valtakunnan kristinusko ole kiistatta luterilaista kristinuskoa, koska siitä puuttuvat kaste ja ehtoollinen. Sen sijaan Valtakunnan kristinuskon voidaan katsoa olevan pelkistettyä kristinuskoa, jossa uskon opit ja sakramentit eivät ole vielä saaneet muotoaan. Valtakunta-teos on kuitenkin onnistunut siinä, että se herättää evankeliumin eloon uudenlaisessa ympäristössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milka Saarela, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.