University of Oulu

Tilaus-toimitusketjun toiminnallista erinomaisuutta arvioivan kypsyysmallin kehittäminen ja testaus

Saved in:
Author: Kärkkäinen, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.3 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601131004
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kärkkäinen, 2016
Publish Date: 2016-01-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kess, Pekka
Reviewer: Kess, Pekka
Isoherranen, Ville
Description:
Diplomityö on ollut osa Oulun Eteläisen seutukunnissa toteutettavaa TUTOES -hanketta. Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioiva kypsyysmalli ja mittaristo projektialueen valmistavan teollisuuden ja yrityskehittäjien käyttöön. Kypsyysmallit juontavat laatujohtamisesta. Ne kuvaavat millä kehitystasolla organisaatio tai prosessi on, ja mitä seuraavalle tasolle pääseminen vaatii. Tuotannollista erinomaisuutta arvioiva malli 2.1 on Excel-pohjainen kypsyysmalli, jossa kypsyystasot sekä prosessifaktorit muodostavat 30-soluisen matriisin. Jokaisessa solussa on kutakin prosessifaktoria kuvaava että ohjaava määritelmä. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuudessa prosessit ja niiden suorituskyky on yksi tärkeimmistä elementeistä. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioiva malli mittaa prosessien erinomaisuuteen vaikuttavia tekijöitä kuten prosessien määrittämistä, prosessien johtamista, prosessin suorituskyvyn monitorointia ja optimointia, prosessiomistajien sekä työntekijöiden taitoja sekä prosessiin integroituneiden osastojen välistä tiedonsiirtoa. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta määrittäessä yrityksen on arvioitava heidän tilaus-toimitusketjuun kuuluvat prosessit. Malli on jakanut nämä prosessit karkeasti neljään eri ydinprosessiin: myynnin-, hankinnan-, tuotannon- ja tuotekehityksen prosesseihin. Tuotannollisen toiminnan erinomaisuutta arvioivaa mallilla testattiin kymmenen yrityksen tuotannollista toimintaa samalla optimoiden mallia ja testauskäytäntöä. Tässä työssä esitettään mallista versiot 1.0 ja 2.1, josta versio 2.1 toimii hyvin suurten ja keskisuurten yritysten tilaus-toimitusketjun nykytilan arviointiin, kehitystarpeiden määritykseen sekä työkaluksi prosesseista vastaaville johtamisen tueksi. TUTOES-projektin yritysarviointeja jatketaan versiolla 2.1, jossa ei ole mukana tuotekehityksen arviointikehikkoa.
see all

This master’s thesis was done as a part of TUTOES project accomplished in the subregions of Oulu Southern. The aim of the thesis was to develop an effective maturity model with reliable metrics to evaluate the operational excellence of order-delivery processes in the companies located in project area. The maturity model of operational excellence 2.1 will provide comparable information on current state of SMEs’ operation excellence and guidelines to improve the order-delivery processes. Maturity models and approaches have their roots in the field of quality management. They describe the typical behavior exhibited by an organization at five levels of maturity. Maturity models typically include a sequence of levels (or stages) that form an anticipated, desired, or logical path from an initial state to maturity. The maturity model evaluating operational excellence of order-delivery processes is three dimensional Excel-based model including five stages of maturity and six process factors forming together 30-cells matrix. The model provides descriptive and prescriptive information about maturity of each stage. Assessing processes and the performance of processes is one of the most important elements in operational excellence. The model 2.1 assesses the factors affecting processes excellence such as defining processes, process management, process performance metrics and monitoring, process optimization, the skills and expertise of process owner and process performers. It assesses also IT-structure and information flows. All processes of supply chain should be evaluated when assessing operational excellence. The processes of supply chain are categorized into four main processes where each of them is assessed separately: Sales, supply, production and R&D. In this study of master’s thesis the model 1.0 was tested and iterate into version 2.1. The order-delivery processes of five companies were assessed using the improved version 2.1 lacking framework for evaluation of R&D. In this thesis the model 1.0 and 2.1 are introduced. The model 2.1 fits well for evaluating the currents states of supply chain processes in companies over 10 employees and also giving guidelines for improving practices.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Kärkkäinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.