University of Oulu

Sillankorjauksen hiilijalanjälki : työvaiheen ja -materiaalin yksikköpäästön arvioinnin kehys

Saved in:
Author: Päkkilä, Lassi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601131006
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Päkkilä, 2016
Publish Date: 2016-01-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä työ tutkii sillankorjauksen eri työvaiheiden ja -materiaalien hiilijalanjäljen laskentaa. Se toteutettiin Helsingin kaupungin rakennusviraston toimeksiannosta. Hiilijalanjäljen laskentaan käytetään yleisesti elinkaariarviointimenetelmää. Työn teoriaosuus tutkii elinkaariarvioinnin metodologiaa ja tutkimusosuus soveltaa sitä sillankorjauksen työvaiheisiin ja -materiaaleihin. Elinkaariarviointi on monimutkainen metodi ja tavoitteena tässä työssä on määrittää kehys, jota voidaan hyödyntää sillankorjauksen työvaiheiden ja -materiaalien inventaarianalyysin laadinnassa.
see all

This thesis studies carbon footprinting of bridge repair operations and materials. It was implemented as an assignment of the Public Works Department of the City of Helsinki. Life Cycle Assessment is the established method of carbon footprinting. The theoretical part of this thesis studies the methodology of Life Cycle Assessment and the research part applies the studied methodology for bridge repair operations and materials. Life Cycle Assessment is a complicated method and the aim of this study is to determine a framework for Inventory Analysis of bridge repair operations and materials.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lassi Päkkilä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.