University of Oulu

Strategisen verkoston kriittiset vaiheet toimijoiden näkökulmasta : tapaus Octopus

Saved in:
Author: Kippola, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601141029
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kippola, 2016
Publish Date: 2016-01-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Laari-Salmela, Sari
Description:
Liiketoimintaympäristön nopea muuttuminen pakottaa yritykset etsimään innovatiivisia ja joustavia tapoja vastata kilpailullisiin haasteisiin. Yksi tapa on muodostaa joustavia ja yhteistoiminnallisia liiketoimintasuhteita. Näin muodostettavien verkostojen avulla yritysten on mahdollista saavuttaa strategisia tavoitteita, jakaa riskiä ja ulkoistaa toimintoja. Ne ovat siis strategisesti tärkeitä yrityksille. Tässä tutkimuksessa muodostetaan kokonaisvaltainen kuva verkostojen perustamisesta, niiden toiminnasta ja niiden lopputuloksista. Tutkimuksen näkökulma on verkostojen toimijoissa. Tavoitteena on ymmärtää verkostoja laajasti ja löytää kriittisiä vaiheita, joihin verkostojohtajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Varsinkin verkostojen alkuvaiheessa erityistä huomiota tulisi kiinnittää avoimen ja luottamuksellisen kulttuurin luomiseen verkostotoimijoiden välille. Tämä tapahtuu ainoastaan intensiivisen vuorovaikutuksen kautta. Verkostojohtamiseen liittyy aina riski siitä, sillä mitä enemmän yksittäinen toimija saavuttaa valtaa verkostossa, sitä vähemmän tehokas ja innovatiivinen verkosto on. Näin ollen verkostosta muodostuu hyvin yksipuolinen ja verkosto menettää sen perimmäisen tarkoituksen, eli yhteisen tiedon luomisen. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Empiirisen aineiston tapauksena on Octopus-verkosto, joka toimi Oulun alueella noin 10 vuoden ajan ja oli näin ollen harvinaisen pitkäkestoinen ja laaja verkosto. Perehtymällä verkoston sekundaariaineistoon, kuten pöytäkirjoihin, hankesuunnitelmiin ja esityksiin, pystyin muodostamaan aikajanan Octopusin ajalta. Tämän pohjalta haastattelin verkoston eri vaiheista yhteensä 12 eri toimijaa. Tutkimuksen perusteella verkostojen kriittisiä vaiheita ovat mm. toimijoiden valinta verkostoon, verkoston johtaminen verkoston tavoitteiden mukaisesti ja verkoston lopputulosten kriittinen arviointi. Näihin kohtiin tulisi verkostojohtajien kiinnittää erityistä huomiota. Verkostot ovat kuitenkin aina laajoja kokonaisuuksia ja niihin vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten niiden tavoite, niissä olevat toimijat sekä aika ja paikka, jossa ne toimivat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Kippola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.