University of Oulu

Luokanopettajien kokemuksia lastensuojelulapsista peruskoulussa

Saved in:
Author: Laamanen, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601151051
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Laamanen, 2016
Publish Date: 2016-01-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salakka, Markku
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Salakka, Markku
Description:
Tämän tutkimuksen aiheena ovat luokanopettajien kokemukset lastensuojelun asiakkaana olevien lasten koulunkäyntiin liittyvistä ongelmista ja tuen tarpeista sekä lastensuojelun asiakkaana olevien lasten opettamisen vaikutuksesta opettajan työhön peruskoulussa. Lastensuojelun asiakasmäärät Suomessa ovat nousseet selvästi viimeisen 20 vuoden aikana. Tämä on johtanut siihen, että yhä useammat opettajat kohtaavat työssään lastensuojelulapsia. Lastensuojelulapsilla on usein taustallaan monenlaisia ongelmia, jotka näkyvät selvästi myös koulussa erilaisina vaikeuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella miten opettajat kokevat tämän koulun arjessa. Tutkimus toteutettiin Juha Perttulan kehittämällä fenomenologisella metodilla, joka pohjautuu Edmund Husserlin luomaan fenomenologian tieteenteoriaan. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kolmea luokanopettajaa, joilla on kokemusta lastensuojelun asiakkaina olevien lasten opettamisesta. Opettajat kokevat lastensuojelulapsilla olevan paljon erilaisia ongelmia koulunkäynnissään niin oppimiseen kuin käyttäytymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyen. Opettajat näkevät ongelmien johtuvan lasten vaikeista elämäntilanteista ja hankalista taustoista sekä koulunkäynnin rikkonaisuudesta ja lukuisista poissaoloista. Opettajat kokevat lastensuojelun asiakkaana olevien oppilaiden tarvitsevan koulunkäynnissään usein erityistä huomiointia ja tukea, mikä kuormittaa opettajia. Opettajat kokivat myös saamansa lastensuojeluun liittyvän koulutuksen ja perehdytyksen puutteelliseksi. Tutkimukseen osallistuneilla opettajilla oli myös keskenään hyvin erilaisia kokemuksia lastensuojelulasten koulunkäyntiin liittyen. Haastattelemalla kerätty tutkimusaineisto jäi varsin suppeaksi, eikä tutkimustuloksia voida yleistää kattamaan luokanopettajien kokemuksia yleisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Laamanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.