University of Oulu

Matemaattisen oppimisympäristön kehittäminen : design-tutkimus alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Svärd, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 167
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601151057
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Svärd, 2016
Publish Date: 2016-01-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Sarenius, Vesa-Matti
Harmoinen, Sari
Description:
Matemaattisten tietojen ja taitojen soveltaminen tapahtuu ongelmanratkaisun kautta. Tällainen oppimisprosessi toteutuu yhteisöllistä ongelmanratkaisua sisältävän pedagogisen roolipelin avulla. Tutkielman pedagogisena roolipelinä toimi kauppaleikki, jota lähdettiin kehittämään design-tutkimuksen metodologian mukaisesti kolmessa design-syklissä. Tutkimus toteutettiin kasvatuksen kentällä kakkosluokkaisille. Tutkimuksella haluttiin kehittää matemaattisten tietojen ja taitojen harjoittelua perusaritmetiikkaa soveltavissa tehtävissä kauppaleikissä. Kauppaleikin tehtävät suunniteltiin sisältämään matemaattisen tiedon soveltamista kauppaleikin kauppiaan ja kuluttajan roolien kautta. Ensimmäisellä kauppaleikkitunnilla lapset saivat hinnoitella elintarvikkeita, jossa hyödynnettiin annetun internetsivuston hintataulukkoa. Toisella kauppaleikkitunnilla kauppiaiden tehtävänä oli kaupan kassan toiminnasta vastaaminen, kauppakuittien tekeminen asiakkaalle ja kauppiaan rahalaskujen laskeminen. Kuluttajan tehtävinä oli ostosten tekeminen ja suunnittelu ostoslistaan kuluttajatehtävien mukaisesti. Jokaisen design-syklin aikana kauppaleikki tarkentui tehtyjen kauppaleikin kehittämiskohteiden kautta. Kehittämiskohteiksi valikoituivat tutkimuksen tavoitteiden ja aineiston analyysin määrittämät kriittiset elementit. Kehittämiskohteet toimivat seuraavan design-syklin havainnoinnin ja analyysin kohteina. Kehittämiskohteiksi nousivat toiminnan ohjauksen tarkentaminen, kauppiaan ja kuluttajan tehtävien muokkaaminen ostoslistoihin ja kauppiaan rahalaskuihin sekä puuttuvien designmateriaalien lisähankinnat. Ryhmätyötaidot nousivat ensimmäisen tutkimuskerran jälkeen tutkimuksen kriittiseksi elementiksi ja taidon harjoittelun tueksi kehitettiin ryhmätyön itsearviointikaavake, joka tukee uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista oppimisen arviointia. Kauppaleikki design-tutkimuksena kehitti oppimisympäristömallin, jossa yhdistyivät matemaattisen tiedon kehittäminen, oppimisen tuen suunnittelu ja yhteisöllinen ongelmanratkaisu. Matemaattista tietoa kehitettiin systemaattisesti kauppaleikin matemaattisten tehtävien kautta. Oppimisen tukeen vaikutettiin toiminnan ohjauksen ja design-materiaalien kehittämisen kautta. Yhteisöllistä ongelmanratkaisua arvioitiin ryhmätyötaitojen itsearvioinnilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Svärd, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.