University of Oulu

Laadukkaiden moninpelikenttien proseduraalinen luonti ensimmäisen persoonan ammuntapeleissä

Saved in:
Author: Luodonpää, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601261087
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Luodonpää, 2016
Publish Date: 2016-02-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Ensimmäisen persoonan ammuntapelejä julkaistaan vuosittain yhä enemmän yhä suurenevin budjetein. Siitä huolimatta erityisesti kaupallisesti menestyvät genren pelit ovat hyvin vähän innovoivia. Koska eräs ensimmäisen persoonan ammuntapelien parhaiten myyntiä edistävistä ominaisuuksista on niiden moninpelimuoto, keskityttiin tässä tutkimuksessa moninpelikenttiin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, mikä tekee moninpelikentästä hyvän, ja kuinka näiden pohjalta moninpelikenttiä voitaisiin luoda proseduraalisen sisällöntuotannon menetelmin. Proseduraalisuus voisi auttaa genren pelien budjettien pienentämisessä, sekä samalla innovaation lisäämisessä. Tutkimus suoritettiin kirjallisuuskatsauksena olemassa olevaan kirjallisuuteen. Havaittiin, että hyviä moninpelikentän piirteitä on vaikea määritellä. Sen sijaan ne perustuvat lähinnä pelintekijöiden omiin havaintoihin siitä, mikä toimii ja mikä ei. Tämän lisäksi huomattiin, ettei proseduraalisesti luotuihin ensimmäisen persoonan ammuntapelien moninpelikenttiin liittyvää tutkimusta ole vielä paljoakaan. Aiemman tutkimuksen pohjalta ehdotettiin jatkotoimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Luodonpää, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.