University of Oulu

Asuntojen hintakehitys ja hintoihin vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Tikkanen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201601301099
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tikkanen, 2016
Publish Date: 2016-02-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassa perehdytään asuntomarkkinoihin ja asuntojen hintakehitykseen vaikuttaviin tekijöihin tarkastelemalla niitä etenkin Suomen viitekehyksessä. Tutkielmassa tarkastellaan asuntojen tarjonnan vaikutusta hintoihin, tarjonnan hintajoustoa ja julkisen vallan asettamia asuntojen tarjontaa rajoittavia toimia. Lisäksi perehdytään asuntojen kysyntään vaikuttaviin tekijöihin ja tutkitaan niiden vaikutusta hintojen kehitykseen. Asuntohintojen tasapainoa pystytään arvioimaan asuntojen vuokra-hintasuhdetta sekä asumisen käyttökustannusten ja vuokratason suhdetta tarkastelemalla, joihin perehdytään tutkielman viimeisessä kappaleessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Tikkanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.