University of Oulu

Ka-partikkelin käyttö Kuhmon murteessa

Saved in:
Author: Moilanen, Jali-Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602031116
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-S. Moilanen, 2016
Publish Date: 2016-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmassani käsittelen ka-partikkelin käyttöä Kuhmon murteessa. Aineistonani käytän Alpo Räisäsen teoksen Kuhmon murrekirja (1993) litteroituja murrenäytteitä. Tarkoituksenani on selvittää, missä kohdin vuoroa ka-partikkeli esiintyy, millaisia käyttötapoja sillä on sekä kattaako Suomen murteiden sanakirjan sanakirja-artikkeli (1997 s.v. ka) kaikki ka-partikkelin merkitykset. Tutkimuksessani sovellan tietyin osin keskustelunanalyysin metodia. Käsittelen ka-partikkelin käyttöä vuoron skemaattisen rakenteen kautta. Lajittelen ka-tapaukset siis yhtäältä vuoron avauskentässä esiintyviin, toisaalta vuoron ytimessä esiintyviin ka-partikkeleihin. Erittelemällä eri osissa vuoroa esiintyvät tapaukset selvitän, onko partikkelilla erilaisia käyttötapoja eri vuoronosissa. Tutkimuksessani olen havainnut, että ka esiintyy sekä vuoron avauskentässä että ytimessä. Suomen murteiden sanakirja (1997 s.v. ka) mainitsee kolme merkitysyhteyttä, joissa ka esiintyy: sellittävät, käskevät ja ihmettelevät lauseet. Tutkimuksessani esiintyi myös neljäs merkitysyhteys: myöntymisen osoitukset. Lisäksi se voi toimia puheensuunnittelun, aiempaan puheenaiheeseen palaamisen merkkinä, kerronnan jäsentämisen ja näkökulman vaihtamisen merkkinä. ka esiintyy myös itsenäisenä dialogipartikkelina yhdessä niin-partikkelin kanssa, jolloin ne muodostavat yksin koko vuoron.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jali-Santeri Moilanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.