University of Oulu

Kulttuuriperintö ja kävijät kohtaavat Merenkurkun maailmanperintöalueella : tarkastelussa arkeologinen kulttuuriperintö suhteessa luonnonsuojeluun

Saved in:
Author: Nygård, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602041120
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Nygård, 2016
Publish Date: 2016-02-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Okkonen, Jari
Tuovinen, Päivi
Tervonen, Tapani
Reviewer: Herva, Vesa-Pekka
Modarress-Sadeghi, Mirette
Description:
Tutkielmani käsittelee arkeologista kulttuuriperintöä Merenkurkun maailmanperintöalueella luonnonsuojelun kontekstissa. Maailmanperintöalue sijaitsee Pohjanlahdessa, Vaasan kaupungin edustan saaristossa. Merenkurkun saaristo on yhdessä Ruotsin Höga kustenin kanssa maailmanperintölistan luontokohteita. Tutkielmani käytännön tavoitteet ovat selvittää onko arkeologisissa kulttuuriperintökohteissa havaittavissa kävijöiden aiheuttamaa kulumista ja pohtia kehitysideoita Metsähallituksen Luontopalveluiden virkistys- ja suojelualueiden kävijätutkimuksen kyselylomakkeeseen. Teoreettisella tasolla tutkielmassa tarkastellaan kulttuuriperintökohteiden roolia luonnonsuojelualueilla. Tutkielma on tehty yhteistyössä Luontopalveluiden kanssa. Tutkielman aineistossa, arkeologisissa kenttätutkimusraporteissa, noin kolmasosassa (99/291) alueen kohteiden kuvailuissa tuodaan esiin arvio arkeologisen kulttuuriperintökohteen kunnosta. Luokittelin kohteet kunnon perusteella ja vertasin saavutettavuuteen, näkyvyyteen ja löydettävyyteen. Analyysin perusteella kulttuuriperintökohteet ovat keskimääräistä hyväkuntoisempia saarilla, jotka ovat linnustonsuojelun takia rauhoitettu pesimäaikaan sekä saarilla, joissa on polkuverkosto. Hyväkuntoiset kohteet ovat helpommin löydettäviä. Kävijöiden aiheuttama kuluminen kulttuuriperintökohteilla ei tule selkeästi esiin kenttätutkimusraporteista. Tutkielman tulosten perusteella kävijöiden aiheuttaman kuluneisuuden tarkastelu vaatisi pidemmän ajanjakson sekä menetelmät, jotka tarkkailevat kulttuuriperintökohdetta matkailun käyntikohteena. Kenttätutkimusraporttien lisäksi aineistona tutkielmassani on saaristojen suojelu- ja virkistysalueiden kävijätutkimukset sekä Merenkurkun maailmanperinnön opastus- ja esittelymateriaalista Jääkauden jälkinäytös -teos sekä luontoon.fi-sivuston materiaali. Opastus- ja esittelymateriaalia käsittelen teemoittelemalla. Kyselylomakkeen kehitysideointia pohdin peilaamalla kulttuuriperintöä käsitteleviä kysymyksiä ja vastauksia tämä tutkielman teoriaan ja teemoihin. Kyselylomakkeen kehitysideat kohdistuvat erityisesti kulttuuriperintö termin korvaamiseen lomakkeessa arkikielisemmällä ja yksitulkintaisemmalla termillä. Aineiston perusteella arkeologiset kulttuuriperintökohteet kertovat alueen menneisyydestä ja erityisesti rakennusperintö toimii tutkimusalueella nähtävyytenä. Ihmisen ja luonnon suhde menneisyydessä esitellään harmonisena, mutta muuttuneet käsitykset luonnon hyödyntämisestä tuodaan esiin. Esittelymateriaalissa maailmanperintöalueen kulttuuriperintö ja luonto esitellään samoin; molemmat ovat matkailun kohteita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Nygård, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.