University of Oulu

Aurinkopaneelien mittausjärjestelmä Arduino-kehitysalustalle

Saved in:
Author: Jyrkkä, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602051124
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jyrkkä, 2016
Publish Date: 2016-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rahkonen, Timo
Description:
Työssä suunniteltiin Arduino Uno-kehitysalustaan liitettävä virtaohjattu aktiivikuorma ja mittausjärjestelmä pienitehoisille aurinkopaneeleille. Jännite- ja virtamittaukset ja mittausdatan kerääminen toteutettiin Arduino-alustalla. Työssä käydään lyhyesti läpi mittauspiirin analogiasuunnittelu ja toimintaperiaate. Suunnittelu ja simulointi toteutettiin LTSpice-simulointiohjelmalla ja piirilevyn suunnittelu KiCAD-suunnitteluohjelmalla. Mittaukset toteutettiin Oulun yliopiston IEC 60904-3 -standardiin kykenevässä laboratoriossa. Mittaustulosten perusteella voidaan todeta mittauspiirin sopivan pienten aurinkopaneelien virta-jännite -käyrän mittaamiseen, ja mitattujen aurinkopaneelien vastaavan valmistajan tuotetietoja. Mittaukset osoittivat tarvetta suurempien aurinkopaneelien mittauslaitteistolle, jonka toteuttamismahdollisuuksia pohditaan työn lopussa.
see all

The purpose of this Bachelor’s thesis was to design current controlled Arduino Uno photovoltaics active load and measurement board. Voltage and current measurements and data logging were implemented on Arduino independently. In this work analogue planning and operating principles of the circuit are explained briefly. Planning and simulation were done with LTSpice simulation software and PCB designing was sketched with KiCAD designing software. Measurements took place in IEC 60904-3 standard test conditions capable EMC laboratory at University of Oulu. On the basis of the measurements designed board is ideal for measuring small solar cells and the results show that measured cells met manufacturer’s specifications based on datasheet. Measurements pointed out need for more capable measurement circuit for bigger cells therefore possibility of the circuit is evaluated.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Jyrkkä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.