University of Oulu

Vetovoimainen Vanha Raahe : suunnitelma identiteetin vahvistamiseksi historiaa hyödyntäen

Saved in:
Author: Patana, Tuija1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 65 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602061132
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Patana, 2016
Publish Date: 2016-02-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Rönkkö, Emilia
Description:
Diplomityön aiheena on Vanhan Raahen vetovoimatekijöiden kartoittaminen ja identiteetin vahvistaminen kaupunki- ja rakennussuunnittelun keinoin alueen ainutlaatuista rakennushistoriaa hyödyntäen. Työ on aloitettu harjoittelijana Pohjois-Pohjanmaan liitossa kesällä 2015. Tiedonhankintakeinoina analyysiä ja alueen kokonaisvaltaista ymmärrystä varten on käytetty pääasiassa kirjallisuutta, kaavaselostuksia, kohdekäyntejä, alueen asukkaille suunnattuja keskustelutilaisuuksia sekä kaupungin entisten ja nykyisten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden haastatteluja. Työn kirjallinen osuus koostuu alueen nykytilanteen analyysistä sekä asemakaavahistorian vaikutuksesta siihen. Lisäksi kirjallisessa osuudessa pohditaan talousrakennusten roolia kaupunkirakenteen ja toiminnallisuuden näkökulmasta. Kaksiosaisessa alueen identiteettiä ja elämäntyyliä tukevassa suunnitelmassa esitetään ratkaisuja Vanhan Raahen katutilojen eheyttämiseen ja se sisältää esimerkin pihapiirin rakeisuuden säilyttämisestä ja täydentämisestä uudisrakennuksella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuija Patana, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.