University of Oulu

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavien lasten vanhempien selviytymisvaatimukset ja selviytymiskeinot

Saved in:
Author: Suhonen, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602061135
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Suhonen, 2016
Publish Date: 2016-02-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kyngäs, Helvi
Kaakinen, Pirjo
Description:
Tulehdukselliset suolistosairaudet eli IBD yleistyvät tuntemattomasta syystä maailmanlaajuisesti, myös lapsilla. IBD:llä tarkoitetaan Crohnin tautia ja colitis ulcerosaa eli haavaista paksusuolen tulehdusta, jotka ovat kroonisia eli parantumattomia sairauksia. Vanhempien rooli lapsen IBD:n hoidossa on merkittävä, ja tämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla vanhempien selviytymisvaatimuksia ja selviytymiskeinoja lapsen IBD:stä. Tutkimus toteutettiin internet-kyselyllä vanhemmille, joilla on alle 17-vuotias IBD:tä sairastava lapsi. Saatekirje ja linkki kyselyyn julkaistiin Crohn ja Colitis ry:n verkkosivuilla ja suljetulla IBD:tä sairastavien lasten vanhempien Facebook-ryhmässä. Kyselylomakkeessa oli kuusi monivalintaista taustakysymystä ja viisi avointa kysymystä. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Kyselyyn vastasi 31 vanhempaa, josta suurin osa oli äitejä. Aineiston analyysissä muodostettiin kaksi pääluokkaa vanhempien selviytymisvaatimuksista, joista sisäisinä selviytymisvaatimuksina oli huoli, pelko ja epävarmuuden tunne. Ulkoisia selviytymisvaatimuksia olivat vaikutukset perheen elämään ja lapsen hoitoon liittyvät selviytymisvaatimukset. Vanhempien selviytymiskeinoista muodostettiin kaksi pääluokkaa, joista sisäisiin voimavaroihin kuului positiivinen ajattelu, lapsen sairauden hyväksyminen ja oman ajan ottaminen. Toiseen pääluokkaan, ulkoisiin voimavaroihin, kuului sosiaalinen tuki ja yhteiskunnallinen tuki. Tutkimuksen aineiston koko oli suhteellisen pieni, mutta tällä laadullisella tutkimuksella ei tähdätty yleistettävyyteen. Terveydenhuollolle on tärkeää tietää, millaisista asioista vanhempien pitää selviytyä ja miten he selviytyvät silloin kun heidän lapsellaan on IBD, jotta he voisivat paremmin tunnistaa ne vanhemmat, jotka tarvitsevat apua selviytymiseensä. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää niin, että terveydenhuollossa kiinnitetään huomiota koko perheen hyvinvointiin silloin kun perheessä on IBD:tä sairastava lapsi, jotta vanhemmat saavat tukea lapsensa hoitoon ja mahdollisilta ongelmilta vältyttäisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Suhonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.