University of Oulu

Automation improvements to LTE eNodeB user plane software integration testing

Saved in:
Author: Seppänen, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602111170
Language: English
Published: Oulu : T. Seppänen, 2016
Publish Date: 2016-02-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Schaberreiter, Thomas
Description:
The LTE eNodeB base station software is composed of various interconnected components, which handle different functionalities. Integration testing is used to test the interfaces and interactions between the components when they are combined together. In agile software development new software component builds are created frequently, which leads to a need for a quick and automated testing environment. This thesis focuses on improving the level of automation in the LTE User Plane software integration testing continuous integration environment. Two different subjects, interface specification adaptation and test scenario configuration, are addressed in this study. An automated system triggered by the continuous integration platform is implemented to update the testing environment so that it complies with the latest interface specification. In addition, a new software tool is developed as a proof of concept for an alternative method for test script writing and test case creation. The tool is used to create and configure test scenarios in a graphical user interface and to automatically generate test scripts from the configuration instead of writing the test scripts manually. The operation of the automated adaptation system was observed for more than a year with over a hundred interface specification changes. Results show a substantial reduction in processing time when comparing to the earlier manual process and no errors were detected in the output. The new software tool for creating test scenarios achieves its goal. The tool enables the creation and configuration of basic test scenarios in the graphical user interface and the generated test scripts can be executed successfully.
see all

LTE eNodeB -tukiasema koostuu useasta toisiinsa yhteydessä olevasta komponentista, jotka käsittelevät eri toiminnallisuuksia. Integraatiotestausta käytetään komponenttien välisten rajapintojen ja vuorovaikutusten testaamiseen. Ketterässä ohjelmistokehityksessä uusia käännöksiä ohjelmistokomponenteista luodaan usein, mikä luo tarpeen nopealle ja automatisoidulle testiympäristölle. Tämä diplomityö keskittyy parantamaan automaation tasoa LTE User Plane -ohjelmiston integraatiotestauksen jatkuvan integroinnin ympäristössä. Työssä käsitellään kahta eri aihetta: rajapintamäärittelyihin mukautumista sekä testiskenaarioiden konfiguraatiota. Automatisoitu järjestelmä, jonka käynnistää jatkuvan integroinnin alusta, toteutetaan päivittämään testiympäristö noudattamaan viimeisintä rajapintamäärittelyä. Lisäksi uusi ohjelmistotyökalu kehitetään osoituksena vaihtoehtoisesta tavasta testikoodin kirjoittamiseen ja testitapausten luomiseen. Työkalua käytetään graafisessa käyttöliittymässä testiskenaarioiden muodostamiseen ja konfigurointiin sekä testikoodin automaattiseen tuottamiseen konfiguraatioiden pohjalta käsin kirjoittamisen sijaan. Automatisoidun mukautumisjärjestelmän toimintaa tarkkailtiin yli vuoden ajan, jona aikana havaittiin yli sata rajapintamäärittelyiden muutosta. Tulokset osoittavat huomattavan vähennyksen suoritusajassa verrattuna edeltäneeseen manuaaliseen prosessiin. Järjestelmän tuotoksissa ei tarkkailuajanjakson aikana havaittu virheitä. Uusi ohjelmistotyökalu testiskenaarioiden luomiseen täyttää sille asetetun tavoitteen. Työkalu mahdollistaa yksinkertaisten testiskenaarioiden luomisen ja konfiguraation graafisessa käyttöliittymässä. Työkalulla tuotetut testikoodit voidaan suorittaa onnistuneesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Seppänen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.