University of Oulu

Lapsuuden kokemusten vaikutus myöhempään rikollisuuteen

Saved in:
Author: Jalonen, Sanna-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602111178
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Jalonen, 2016
Publish Date: 2016-02-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Rikollisuus on yhteiskunnallinen ilmiö, jossa toimijana nähtävä henkilö luokitellaan rikolliseksi. Rikos on lainvastainen teko. Rikollisuutta on pyritty selittämään erilaisin teorioin ja selitysmallein, ja vuosien saatossa uudet näkökulmat ovat seuranneet toisiaan. Rikollisen käyttäytymisen syitä tarkasteltaessa nykytutkimus painottuu ihmisen perimän ja ympäristötekijöiden yhdysvaikutukseen. Kandidaatintyöni on kirjallisuuskatsaus, jossa aiempien tutkimuksiin sekä lähdekirjallisuuteen nojaten tarkastelen erilaisia selitysmalleja rikollisuudelle, pyrkien löytämään yhteyksiä lapsuusiän kokemusten ja myöhemmän rikollisen käyttäytymisen välille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna-Mari Jalonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.