University of Oulu

Vanhempien etunimien vaikutus lasten nimeämisessä

Saved in:
Author: Moilanen, Piia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602161203
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Moilanen, 2016
Publish Date: 2016-02-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin tässä kandidaatintutkielmassani vanhempien etunimien vaikutusta lasten etunimiin. Tutkin, ovatko vanhempien ja lasten nimet samanlaisia keskenään, antavatko vanhemmat lapsilleen omien nimiensä kaltaisia nimiä tietoisesti vai tiedostamatta ja muistuttavatko lasten nimet enemmän äidin vai isän nimiä. Tutkimukseni edustaa sosio-onomastiikkaa. Alalla on aikaisemmin tutkittu muun muassa nimenantoperusteita, mutta nimenantoa ei ole tutkittu juuri tästä näkökulmasta aiemmin. Tutkimusotteeni on kvantitatiivinen. Aineistona tutkimukseen on 107 vastausta kyselyyn, jossa kysyn vastaajien omat ja lasten etunimet sekä lasten nimenantoperusteita. Aineistossa on 107 pohjoispohjanmaalaista perhettä, joissa on yhteensä 215 vanhempaa ja 257 lasta. Aineiston analyysissa vertaan vanhempien ja lasten nimiä toisiinsa perheittäin. Tarkastelen erityisesti nimien äännerakennetta eli alku-, sisä- ja loppusointua sekä äännejonoja. Lisäksi tarkastelen nimien lukumäärää ja viskurilain toteutumista. Tutkimuksessa käy ilmi, että vanhemmat antavat lapsilleen sellaisia nimiä, jotka ovat samanlaisia heidän omien nimiensä kanssa. Vanhempien ja lasten nimien samankaltaisuus on pääosin tiedostamatonta. Eroa siinä, kumman vanhemman nimiä lasten nimet muistuttavat enemmän, ei juuri ole.
see all

Subjects:
Copyright information: © Piia Moilanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.