University of Oulu

Pysy paikallasi vai älä liiku? : myönteisen ja kielteisen imperatiivilauseen ero

Saved in:
Author: Kannisto, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602161207
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kannisto, 2016
Publish Date: 2016-02-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma käsittelee puhujalähtöisesti myönteisen ja kielteisen käskylauseen vaikuttavuutta puheen vastaanottajaan. Tutkielman aineisto on kerätty kyselytutkimuksella, ja sen informantteina toimivat yksityisen turvallisuusalan opiskelijat. Lähtökohtana on poliisilaissa (872/2011 § 6) määritellyt puhefunktiot neuvo, kehotus ja käsky, jotka koskevat myös yksityistä turvallisuusalaa. Tutkielma käsittelee myönteisen ja kielteisen imperatiivilauseiden erojen lisäksi muiden modaalisten lausetyyppien esiintyvyyttä turvallisuusalan kielenkäyttäjien ohjailevissa lausumissa. Lisäksi se yhdistelee modaalisten lausetyyppien ja puhefunktioiden suhdetta kyselyssä mitatuilla äänenvoimakkuuksien arvoilla. Tutkielma keskittyy puhujalähtöiseen analyysiin ja sen tavoitteena on olla hyödyksi fennistiikan lisäksi yksityiselle turvallisuusalalle. Analyysi on toteutettu kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla menetelmillä. Tutkielman tulokset osoittavat, että kielteinen imperatiivilause on puhujan mielestä vaikuttavampi, mutta sitä käytetään kuitenkin vain vähän enemmän kuin myönteistä imperatiivilausetta. Tutkielma osoittaa myös, että kielenkäyttötilanteessa ohjaileva lausuma muodostetaan useimmiten muilla modaalisilla lausetyypeillä kuin imperatiivilauseella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Kannisto, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.