University of Oulu

Animeponiautisti ja Zyge : nimimerkit League of Legends -pelissä

Saved in:
Author: Kemppainen, Teijo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602161212
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kemppainen, 2016
Publish Date: 2016-02-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman aihe on League of Legends -pelissä käytetyt nimimerkit. Tutkielmassa analysoidaan nimimerkkien ortografista rakennetta ja nimimerkkien valintaperusteita. Analyysin tuloksia vertaillaan joihinkin viime vuosina erilaisista verkkonimimerkeistä tehtyjen opinnäytetöiden tuloksiin. Aineistona on käytetty kyselylomakkeella kerättyä aineistoa, joka sisältää 183 erilaista nimimerkkiä suomalaisilta League of Legends -pelaajilta. Aineisto on kerätty syksyllä 2015 tätä kandidaatintutkielmaa varten. Tutkimuksessa on analysoitu nimimerkkien ortografista rakennetta ja valintaperusteita. Ortografiasta on huomioitu nimimerkin alkukirjain, kirjainkoko koko nimessä sekä nimimerkissä mahdollisesti käytetyt numerot. Valintaperusteanalyysissa luokittelukategoriat on valittu aineiston pohjalta, ja apuna on käytetty kyselyyn vastanneiden nimimerkeilleen antamia perusteluita. Analyysissa tärkeimmät vertailukohteet ovat Lasse Hämäläisen (2012) ja Jaana Matsin (2012) pro gradut sekä Katja Virpirannan (2011) kandidaatintutkielma. Joiltain osin tuloksia vertaillaan myös muihin nimimerkkitutkimuksiin. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että nimimerkeissä suositaan isoa alkukirjainta, vaikka se ei nimimerkeissä olekaan pakollinen. Nimimerkkien valinnassa suositaan joko jo muualla käytössä olevaa tai omaan nimeen jollain tavalla perustuvaa nimimerkkiä. Tuloksista voi olettaa, että nimimerkit ymmärretään epävirallisesta statuksestaan huolimatta erisnimien kaltaisiksi, ja kertaalleen hyväksi havaittu nimimerkki säilytetään usein myös verkkosivustolta toiselle siirryttäessä. Arkipäiväisessä käytössä oleva epävirallinen lempinimi on myös yleinen nimimerkkinä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teijo Kemppainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.