University of Oulu

Laitteistoemuloinnin tehokas käyttö globaalissa organisaatiossa

Saved in:
Author: Kangas, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602161224
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kangas, 2016
Publish Date: 2016-02-24
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lahti, Jukka
Reviewer: Häkkinen, Juha
Lahti, Jukka
Description:
Tässä diplomityössä tarkastellaan menetelmiä laitteistoemuloinnin tehokkaaseen käyttöön globaalissa organisaatiossa. Emuloinnilla on tärkeä rooli digitaalisten järjestelmäpiirien ja niihin liittyvän ohjelmiston suunnitteluvuossa. Laitteistomuloinnin korkea hinta tekee siitä rajallisen resurssin, jota on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Laitteistoemulointi esitellään teknologiana ja verrataan sitä muihin SoC-suunnittelussa käytettyihin mallinnusmenetelmiin. Työssä analysoidaan interaktiivista ja automaattista käyttömallia ja ehdotetaan menetelmää palvelun käyttöön molemmille lähestymistavoille. Merkittävimpinä palvelun käytön menetelminä esitellään varausjärjestelmä ja jonotusjärjestelmä. Työssä tarkastellaan laitteistoemuloinnin evoluutiota yhden käyttäjän laitteista useamman käyttäjän laitteisiin ja paikallisesta käyttömallista globaaliin palvelumalliin. Follow the Sun menetelmä esitellään mahdollisuutena tehostaa emulaattoriresurssien hyödyntämistä globaalilla tasolla. Globaalin emulointipalvelun toteuttamistapana verrataan hajautettua palvelumallia keskitettyyn malliin.
see all

This thesis work studies methods for using hardware emulation efficiently in a global organization. Emulation has an important role in the design flow of digital System-on-Chip and related software. High cost of hardware emulation makes it a limited resource that must be used as effectively as possible. Hardware emulation as a technology is introduced and compared to other modeling methods available for SoC design. Interactive and automated use models are analyzed and methods for accessing the service are proposed for both scenarios. Reservation system and queuing system are introduced as most relevant methods of access. Evolution of hardware emulation from a single user resource to a multi user resource and from local use model to global service model is studied. Follow the Sun method is introduced as an opportunity to improve efficiency of utilizing emulation resources in global scope. Distributed service model is compared to centralized model as a way of implementing global emulation service.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Kangas, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.