University of Oulu

Korkeakoulupolitiikan vaikutukset yliopistohakijoiden näkökulmasta

Saved in:
Author: Vaara, Jenny1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602181227
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Vaara, 2016
Publish Date: 2016-02-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomalaista korkeakoulujärjestelmää on kasvatettu voimakkaasti sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Tässä tutkielmassa käsitellään suomalaisen yliopistojärjestelmän kehitystä 1960-luvulta ja sen vaikutuksia opiskelijoiden hakeutumiskäyttäytymiseen. Työ on kirjallisuuskatsaus. Suomessa yliopistoja on rakennettu kattavasti ympäri maan. Yliopistolaitosta laajentamalla on haluttu taata kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa korkea-asteen koulutusta riippumatta heidän taustoista tai asuinpaikastaan. Suomessa on vuosikymmenten ajan ollut korkea koulutususko, vaikka nykyisin noin kolmasosa yliopistohakijoista saa paikan. Suomalainen yliopistojärjestelmä näyttäytyy suhteellisen tasa-arvoisena. Nykyisin yliopistoihin päästään yhä laajemmalta pohjalta, vaikkei korkeakoulu uudistuksilla ole pystytty poistamaan hakijoiden taustojen vaikutuksia. Poliittinen vaikuttaminen ei ole onnistunut toimissaan haluamallaan tavalla, kun yliopiston porteille on kasaantunut hakijoiden suma. Koulutukseen pääsemisessä on yhteiskunnan sisäisiin rakenteisiin liittyviä esteitä, joita ei ole pystytty poistamaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenny Vaara, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.