University of Oulu

Lasten kivunhoito Pohjois-Suomen ensihoidossa

Saved in:
Author: Arola, Kaisa-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602201228
Language: Finnish
Published: Oulu : K.-L. Arola, 2016
Publish Date: 2016-02-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Alahuhta, Seppo
Länkimäki, Sami
Reviewer: Alahuhta, Seppo
Moilanen, Mari
Description:
Lasten kivunhoito oli pitkään riittämätöntä johtuen olettamuksesta, että pienet lapsen eivät tunne kipua. Myöhemmin tämä on osoitettu vääräksi. Senkin jälkeen on ollut ongelmana se, että lasten kipua on vaikea arvioida ja lääkkeitä ei uskalleta annostella riittävästi. Lihaksensisäisen tai laskimonsisäisen annostelun vaatima pistäminen koetaan myös ongelmaksi, koska se ahdistaa lasta ja aiheuttaa kipua. Lasten kivunhoidossa on tutkittu useita lääkeaineita vaihtoehtoisilla annostelutavoilla, joilla pystyttäisiin saamaan nopea lääkevaikutus ilman neulanpistoa tai laskimokanyylia. Pohjois-Suomessa on käytetty paljon bukkaalista oksikodonia, mutta myös intranasaalinen oksikodoni, fentanyyli ja ketamiini ovat lupaavia vaihtoehtoja. Tässä tutkimuksessa tehtiin Pohjois-Suomen ensihoitajille sähköinen kysely, jolla kartoitettiin lasten kivunhoitoa ensihoitajien kokemana. 108 ensihoitajaa vastasi neljästä eri sairaanhoitopiiristä. Vastaajista 62 % koki lasten kivunhoidon olevan haasteellista, erityisesti kivun voimakkuuden ja sopivan annoksen arvioinnin suhteen. Myös konsultoitavien lääkärien osaamisessa lääkevaihtoehdoissa ja annostelumuodoissa oli ongelmia. Tulevaisuudessa tulisikin kiinnittää huomiota sekä ensihoitajien että lääkäreiden koulutuksessa lasten kivunhoidossa selkeisiin kivunhoidon ohjeistuksiin, jotka ovat nopeasti myös lääkäreiden saatavilla sekä miettiä bukkaaliselle oksikodonille vaihtoehtoista lääkettä tai annostelumuotoa myös perustasolle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa-Leena Arola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.