University of Oulu

Adjektiivivalinnat ja niiden aktivoimat diskurssit Uuden Suomen pakolaiskeskustelussa syyskuussa 2015

Saved in:
Author: Virpiranta, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602241239
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Virpiranta, 2016
Publish Date: 2016-02-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielmassani tarkastelen Uusi Suomi -verkkosivuston Puheenvuoro-blogitekstien pakolaiskeskustelun diskursseja sekä niitä aktivoivia adjektiivi- ja partisiippivalintoja. Käytän kriittistä diskurssianalyysiä väljänä teoreettisena ja metodisena viitekehyksenä. Tutkin, mitkä pakolaisdiskurssin aladiskurssit nousevat keskeisiksi, millaiset adjektiivit ja partisiipit niitä aktivoivat sekä millaisia identiteettejä diskurssit rakentavat pakolaisille. Tarkastelemani kielenainekset olen luokitellut maailmantietoon pohjaavalla järjestelmällä positiivisiin ja negatiivisiin henkisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin sekä lisäksi kansallisuutta, statusta ja liikkuvuutta kuvaaviin sekä muihin adjektiiveihin ja partisiippeihin. Teksteistä nousee esiin kolme keskeistä diskurssia: perusteeton pakolainen, aito pakolainen ja hyödyllinen pakolainen. Kukin näistä rakentaa pakolaiselle erilaista identiteettiä. Perusteeton pakolainen -diskurssissa pakolaista merkityksellistetään fyysisillä positiivisilla ominaisuuksilla sekä epärehellisyyttä ilmaisevilla henkisillä negatiivisilla ominaisuuksilla. Aito pakolainen -diskurssissa keskeisimpiä ovat rehellisyyttä ilmaisevat henkiset positiiviset sekä avuntarvetta ilmaisevat henkiset negatiiviset ominaisuudet. Nämä diskurssit esiintyvät usein limittäin ja jakavat pakolaisia kahden vastakkaisen identiteetin alle. Hyödyllinen pakolainen -diskurssia aktivoivat kielenainekset kuuluvat pääasiassa fyysisiin positiivisiin. Tässä pakolaista ei kuitenkaan merkityksellistetä epärehelliseksi, kuten perusteeton pakolainen -diskurssissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Virpiranta, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.