University of Oulu

Käytetävyyden kehittämisen haasteet avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa

Saved in:
Author: Lang, Aatos1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201602251248
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lang, 2016
Publish Date: 2016-02-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmistokehityksen työkaluna on kasvattanut yhä enenevissä määrin suosiostaan, mutta samalla ohjelmistot ovat saaneet osakseen kritiikkiä niiden heikommasta käytettävyydestä. Tämän tutkielman tavoitteena oli tunnistaa keskeisiä käytettävyyden kehittämisen haasteita, joita avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehitykseen liittyy. Lisäksi tarkoituksena oli löytää ohjelmistojen kehitysprosessista syitä, jotka vaikuttavat näiden haasteiden syntymiseen. Tutkielma toteutettiin perehtymällä aiheesta aiemmin tehtyihin julkaisuihin ja tutkimuksiin. Tutkielman löydöksinä nousi esiin neljä keskeistä haastetta, joilla havaittiin olevan vaikutuksia avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytettävyyden kehittämiseen. Nämä neljä haastetta olivat: ohjelmistojen kehittäminen teknisesti osaavammille käyttäjille, käytettävyyden ammattilaisten puuttuminen, resurssien puute sekä kulttuuri ja asenteet.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aatos Lang, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.