University of Oulu

Malliperustainen ohjelmistokehitys web-ympäristössä

Saved in:
Author: Pasila, Niklas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603021257
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pasila, 2016
Publish Date: 2016-03-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli esitellä malliperustainen ohjelmistokehitys vaihtoehtona web-sovellusten suunnittelussa ja kehityksessä. Tutkielmaan etsittiin aineistoa ACM Digital Library ja IEEE Xplore — IEEE/IEE Electronic Library -kokotekstitietokannoista sekä manuaalista hakua käyttäen. Nykyisten kompleksien web-pohjaisten sovellusten suunnittelu, kehittäminen ja ylläpito on hankalaa, sillä laajalti hyväksytyn teoreettisen pohjan tai mallin sijaan käytössä on vain vaihteleva kokoelma työkaluja. Malliperustainen kehitystapa tuo selkeän pohjan ohjelmiston suunnittelu-, kehitys-, sekä ylläpitovaiheeseen. Sen käyttöönoton päätavoitteiksi on lueteltu tuottavuuden parantaminen standardisoitujen mallien uudelleenkäytöllä, suunnitteluprosessin yksinkertaistaminen hyödyntämällä toistuvia suunnittelumalleja sekä kehittäjien välisen kommunikaation edistäminen. Käyttöönoton vaikutuksiksi kehitysprosessiin lukeutui niin ohjelmiston parantunut laatu ja parempi uudelleenkäytettävyys kuin kehittäjien tehokkuus ja tyytyväisyys. Abstraktiotason noustessa kompleksisuus pienenee ja ohjelmiston muutosherkkyys vähenee. Käyttöönotossa huomio siirtyy enemmän ohjelmiston kehitysprosessin alkuvaiheeseen. Järjestelmän tarkka suunnittelu on edellytyksenä sille, että kaikki malliperustaisen ohjelmistokehityksen hyödyt saadaan esille. Arkkitehtonisen prosessin tulee olla entistä täsmällisempi ja jäsennellympi, mikä tarkoittaa sitä, että ohjelmistoarkkitehdin rooli on entistä vaativampi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Pasila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.