University of Oulu

Muuttaako metformiinihoito kohdunrungon syövän ennustetta tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla?

Saved in:
Author: Hautakoski, Ari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Statistics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603051273
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hautakoski, 2016
Publish Date: 2016-03-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Läärä, Esa
Reviewer: Sillanpää, Mikko
Läärä, Esa
Description:
Metformiini on yleisesti käytetty lääke tyypin 2 diabetespotilailla. Tässä tutkielmassa käsiteltiin kysymystä "Muuttaako metformiinihoito kohdunrungon syövän ennustetta tyypin 2 diabetesta sairastavilla naisilla?", koska on kertynyt tutkimustietoa, joka viittaa siihen, että metformiinilla voisi olla edullinen vaikutus kohdunrungon syöpäpotilaiden ennusteeseen. Tutkimuksessa käytettiin tietoja Suomen Diabetesrekisteristä, Suomen lääkekorvausrekisteristä (KELA), Suomen Syöpärekisteristä, Suomen Väestörekisteristä (VRK), Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteristä ja Terveydenhuollon potilasasiakirjoista (HILMO). Tutkimuspopulaatio muodostettiin seuraavilla rajoituksilla: Kohdunrungon syöpädiagnooseiksi valittiin ICD-O-3-koodeilla C54.1 tai C54.9 koodatut syövät. Potilaiden seuruuaika oli 1.1.1996–31.12.2013. Diabetesdiagnoosi piti olla ennen kohtusyöpädiagnoosia. Kohdunrungon syöpää ei saanut edeltää mikään muu syöpä, paitsi erikseen mainitut ihosyövät ja synnytyselinten syöpien esiasteet. Syöpäpotilaat jaettiin eri altistusryhmiin diabeteslääkkeiden käytön suhteen. Lääkkeiden käytönarviointi tehtiin ostokertojen perusteella. Metformiinin tilastollista yhteyttä elinaikaan tutkittiin "metformiinia joskus käyttäneiden" ja "metformiinia ei koskaan käyttäneiden" potilaiden välillä. Tarkempi diabeteslääkkeiden käyttöluokittelu tehtiin metformiinia, insuliinia ja muita diabeteslääkkeitä käyttäneiden kesken. Metformiinin yhteyttä elinaikaan arvioitiin myös metformiinin ostokertojen perusteella. Lääkkeiden käyttö otettiin huomioon vain ennen kohtusyöpädiagnoosia. Tilastollisessa analysoinnissa, elinaika-analyyseissä, käytettiin Kaplanin-Meierin menetelmää ja Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomallia. Kilpailevia kuolemansyitä tutkittiin käyttäen hyväksi Coxin verrannollisten intensiteettien regressiomallia. Tämän tutkimuksen perusteella ei saatu tilastollista näyttöä metformiinin yhteydestä kohdunrungon syöpäpotilaiden elinaikaan tyypin 2 diabetespotilailla. Vertailuja tehtiin "metformiinia joskus käyttäneiden" ja "metformiinia ei koskaan käyttäneiden" potilaiden välillä, tarkemmalla potilaiden diabeteslääkekäytön luokittelulla ja metformiinin ostokertoihin perustuvalla luokittelulla. Insuliinia käyttäneillä potilailla havaittiin hieman korkeampi kuoleman riski.
see all

Metformin is a widely used drug among type 2 diabetes patients. This thesis handles the question "Does metformin treatment affect the survival from endometrial cancer in women with type 2 diabetes?" because some studies show that metformin might have a positive effect on the prognosis of the endometrial cancer patients of women with type 2 diabetes. A number of different registers were used in this study: Suomen Diabetesrekisteri, Suomen lääkekorvausrekisteri (KELA), Suomen Syöpärekisteri, Suomen Väestörekisteri (VRK), Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteri and Terveydenhuollon potilasasiakirjat (HILMO). The study population was formed by the following limits: The endometrial cancer diagnosis was set with ICD-O-3 code C54.1 or C54.9. The follow up period was 1.1.1996–31.12.2013. The diabetes diagnosis was set before the endometrial cancer diagnosis. The endometrial cancer was not to be preceded by any other cancer, except specifically mentioned skin cancers and cancer precursors of the maternity bodies. The cancer patients were subdivided into different exposure groups with respect to the use of the diabetes drugs. The use of drugs was estimated by the buying times. The statistical association between metformin and the survival time was investigated among metformin never and ever users. A more detailed classification of use of diabetes medicine was made for only metformin, only insulin and only the other anti-diabetic medicine users. The use of metformin was also estimated based on the amount of the buying times. The use of medicines examined only before the endometrial cancer diagnosis. Kaplan-Meier method and Cox proportional hazard model were used in the statistical analysis. Competing causes of death examined using the Cox proportional hazard model. Based on this study there was no evidence of the association between metformin and the survival time of the type 2 diabetes patients with the endometrial cancer. The comparisons were done for metformin never and ever users, for subdivided drug groups and based on the buying times of metformin. Slightly higher risk of death was observed among insulin users.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ari Hautakoski, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.