University of Oulu

”Postilaatikkoon kolahti tuote X” : bloggaajien käyttämät ilmaukset yritysten tuotelahjoista

Saved in:
Author: Salminen, Sita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603081280
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Salminen, 2016
Publish Date: 2016-03-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintutkielmassani suomalaisten bloggaajien blogiteksteissään käyttämiä ilmauksia yritysten antamista tuotelahjoista. Tutkimukseni pohjautuu siihen oletukseen, että bloggaajat noudattavat Suomen markkinointilakia kirjoittaessaan tuotelahjoista blogeihinsa eli mainitsevat jollain tapaa niiden olevan osa kaupallista yhteistyötä. Työssäni keskityn tutkimaan niitä blogijulkaisujen virkkeitä, joissa blogin kirjoittaja kertoo lukijalle esiteltävän tuotteen olevan yritykseltä ilmaiseksi saatu lahja, sekä mahdollisia viitteitä, jotka kertovat blogijulkaisun kaupallisuudesta. Tutkimukseni on luonteeltaan tekstintutkimusta, jossa hyödynnän semantiikan käsitteitä eri rooleista. Lähtökohta tutkimukselleni on tapahtuma, joka toistuu bloggaajien ja yritysten välisessä yhteistyössä: yritys antaa bloggaajalle tuotelahjan. Kutsun tätä työssäni siirtotapahtumaksi. Kuluttajansuojalain mukaan tämä kielenulkoinen tapahtuma velvoittaa bloggaajia kertomaan tekstissään blogijulkaisun kaupallisuudesta. Tutkin siis työssäni tapoja, joilla bloggaajat ovat kuvanneet tätä kielenulkoista tapahtumaa, ja jaottelen ilmaisut vertailemalla niitä keskenään. Keräsin aineistoni blogijulkaisuista, joissa esiteltiin bloggaajan saama tuotelahjaa. Aineistossani oli kuusikymmentä esimerkkiä leipätekstistä sekä kolmekymmentäkaksi ylä- ja alaviitettä. Leipäteksteissä esiintyneissä virkkeissä bloggaajien yleisin tapa kertoa siirtotapahtumasta tai blogijulkaisun kaupallisuudesta oli kertoa, että bloggaaja oli saanut tuotteen. Siirtotapahtumaa kuvattiin näin saada-verbin kautta, mikä korostaa vastaanottajan eli SAAJAn roolia siirtotapahtumassa. Toiseksi yleisin tapa oli kertoa esimerkiksi lähettää-verbin kautta yrityksen tai sen edustajan antaneen tuotteen, jolloin ANTAJAn toiminta siirtotapahtumassa on lopputuloksen kannalta merkittävämpää kuin SAAJAn. Vähiten aineistossa oli virkkeitä, joissa yrityksen, sen edustajan tai bloggaajan vaikutus siirtotapahtumaan oli häivytetty asettamalla jokin tai joku muu subjektiksi, joka aiheuttaa siirtotapahtuman. Suurin osa ylä- ja alaviitteistä oli kirjoitettu ilman persoonamuotoista finiittiverbiä, mikä saa viitteen erottumaan tyypillisesti minä-muodossa kirjoitetusta leipätekstistä. Yleisin ilmaisu oli kertoa tuotteen olevan saatu. Tällaiset viitteet kuvailevat tuotelahjan siirtyneen jonkun omistajan haltuun saada-verbin TU-partisiipin kautta, mutta ne eivät kerro itse siirtotapahtumasta tai tapahtuman alullepanijasta. Viitteiden toiseksi yleisin rakenne oli ”Yhteistyössä x(:n kanssa)”. Aineistoni perusteella blogijulkaisuissa oli sekä läpinäkyviä eli siirtotapahtumaa kuvaavia virkkeitä, että ilmaisuja, joiden tulkitseminen vaatii lukijalta maailmantietoa siitä, millaisia blogiyhteistyöt yleensä ovat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sita Salminen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.