University of Oulu

Korkealujuusterästen käyttö rakentamisessa

Saved in:
Author: Lehtonen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603221339
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lehtonen, 2016
Publish Date: 2016-03-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia korkealujuusterästen käyttöä rakentamisessa. Lisäksi tutkitaan eroavaisuuksia korkealujuusterästen ja normaalilujuisten rakenneterästen rakentamiseen vaikuttavissa mekaanisissa ominaisuuksissa. Työn tuloksena saatiin selville korkealujuusterästen käytön myötä saadut hyödyt sekä mahdolliset haasteet rakentamisessa.
see all

The object of this bachelor thesis is to research the usage of high strength steels in construction. In addition, the object is to compare construction related mechanical properties between high strength steels and normal structural steels. As a result, the thesis proofed the benefits and potential issues regarding the usage of high strength steels in construction.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Lehtonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.