University of Oulu

Järjestelmätestauksen raportoinnin kehittäminen

Saved in:
Author: Sirviö, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603301357
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sirviö, 2016
Publish Date: 2016-04-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tervonen, Ilkka
Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Seppänen, Pertti
Description:
Tutkielmassa tarkasteltiin kansainvälisen verkkoteknologioihin keskittyvän yrityksen järjestelmätestaustiimin päivittäistä testauksen tilanneraporttia. Raportin kehittämisen merkitys järjestelmätestaustiimille ja sen sidosryhmille oli suuri, koska raportilla välitettiin tietoa tuotteen laadusta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää raportointiin liittyvät ongelmat ja miten raportointia voidaan kehittää niin, että sidosryhmät saivat oikean käsityksen tuotteen laadusta. Tunnistamalla raportoinnin ongelmat, pystyttiin raportointia kehittämään eteenpäin ja vastaamaan kaikkien osapuolien toiveita. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimusmenetelmää hyödyntäen, jossa raportoinnin kehitys tapahtui kahdessa toimintasyklissä. Kummankin syklin lopputuloksena oli uusi raportointiversio, jota käytettiin testaustulosten raportoinnissa. Ensimmäisen syklin lopputulos ei vastannut toiveita, joten sen seurauksena käynnistyi toinen kehityssykli. Molemmissa kehityssyklissä pyrittiin tunnistamaan raportointipohjan ongelmat, jotka useimmiten liittyivät siihen millä tavalla järjestelmän stabiilisuutta kuvaava aika ilmaistaan. Ongelmien ratkaisemiseksi tehtiin kehitysideoita ja suunnitelmat toteutuksesta, jotka liittyivät raportin ulkonäön parantamiseen, millä lisättiin raportin luettavuutta ja raportin sisältöön, jossa kerrottiin vain oleelliset asiat testaustuloksista. Tutkimuksen aineistona ovat tutkijan tekemät havainnot raportin tekemisestä ja teemakyselyn tulokset. Tutkimuksen tuloksena oli toisen syklin aikana kehittynyt raportointipohja, joka jäi järjestelmätestaustiimin käyttöön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Sirviö, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.