University of Oulu

Faktorisijoittaminen : riskifaktorit osakkeiden tuottojen selittäjinä

Saved in:
Author: Turtinen, Sakari1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201603301358
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Turtinen, 2016
Publish Date: 2016-04-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään riskifaktoreita osakkeiden tuottojen selittäjinä. Tutkielmaan mukaan valitut riskifaktorit ovat arvo-, momentum-, koko- ja defensiivinen faktori. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Capital Asset Pricing -mallia. Riskifaktoreiden erillisen läpikäymisen lisäksi tutkielmassa käydään läpi faktoreiden keskinäisiä korrelaatioita sekä salkunmuodostusta riskifaktoreilla. Tutkimuskysymyksinä tutkielmassa ovat: Voiko faktorisijoittamisella päästä markkinoiden keskimääräistä tuottoa korkeampiin riskiin suhteutettuihin tuottoihin? Onko sijoittajalle hyötyä käsitellä riskifaktoreita erikseen vai yhdessä yhtenä kokonaisuutena? Ovatko riskifaktorit relevantteja osakkeiden tuottojen selittäjiä?
see all

Subjects:
Copyright information: © Sakari Turtinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.