University of Oulu

Yhteistoiminnallinen oppiminen teknologisessa ongelmanratkaisussa

Saved in:
Author: Veteläinen, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604071405
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Veteläinen, 2016
Publish Date: 2016-04-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Teknologiakasvatus on ”[– –] tiedon- ja taidonala, jonka puitteissa syvennetään teknologian ymmärtämystä niin, että oppijat selviytyvät teknologiaa ja sen oppimista koskevista ongelmatilanteista, soveltavat niihin liittyvää tietämystä ja taitamista sekä orientoituvat teknologiaa soveltavaan ammatilliseen ja tieteelliseen koulutukseen.” (Lindh, 2006, 75). Teknologiakasvatuksen tavoitteena on teknologiseen maailmaan kasvattaminen: ymmärrys rakennettua maailmaa kohtaan ja siinä selviytyminen. Teknologiakasvatuksen menetelmät ovat ongelmanratkaisuun perustuvia. (Lindh, 2006) Yhteistoiminnallinen oppiminen on pienryhmässä tapahtuvaa opiskelua, jossa tavoitteena on jokaisen aktiivinen osallistuminen yhteiseen työskentelyyn (Kohonen, 2002). Kuten teknologiakasvatuksessa, myös yhteistoiminnallisessa oppimisessa ongelmanratkaisu on ensisijainen oppimismenetelmä. Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu on toimintaa, jossa selvitetään ongelmatilanteita yhteisesti pienissä ryhmissä. Yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa yhdistyvät yhdessä oppiminen, luova ongelmanratkaisu ja väittelytaidot. Yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun edellytyksenä on mielenkiintoinen ja kiinnostava aihe. (Sahlberg & Leppilampi, 1994) Ryhmätyöllä teknologiakasvatuksessa on yhtymäkohtia erilaisiin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiin (Barak & Maymon, 1998). Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään, kuinka yhteistoiminnallista oppimista sovelletaan teknologiakasvatuksen kontekstissa ja kuinka yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisumenetelmä soveltuu teknologiseen ongelmanratkaisuun. Ensiksi määritellään, mitä on teknologiakasvatus ja mitä on yhteistoiminnallinen oppiminen, ja tämän jälkeen esitellään yhteistoiminnallisuutta ja teknologista ongelmanratkaisua yhdistäviä tutkimuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Veteläinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.