University of Oulu

Perä eellä puuhun koko vuojen : aloittavan kaupunkilaisopettajan kokemuksia ensimmäisestä työvuodestaan maaseudun koulussa

Saved in:
Author: Sippala, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604081417
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Sippala, 2016
Publish Date: 2016-04-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Pesonen, Jaana
Lanas, Maija-Liisa
Description:
Pro gradu tutkielmani tarkoituksena on selvittää aloittavan kaupunkilaistaustaisen opettajan työuran alun induktiovaiheen haasteet, kun hän tekee vuoden opettajan sijaisuuden maaseudulle keskisuuressa peruskoulussa. Lisäksi tutkin, mitä eri toimintakulttuureita hän maaseudulla kohtaa ja kuinka hän kokee niihin liittyvät haasteet ja kulttuurit. Opettajan työuran induktiovaiheesta on tehty paljon tutkimuksia ja aloittavan opettajan oppaita. Maalaiskouluista opetuskontekstina löytyy paljon tutkimuksia etenkin pienten kyläkoulujen osalta, sillä niitä on koululakkautusten ajankohtaisuuden vuoksi tutkittu paljon. Kuitenkin maaseudun kouluista ja opettajuudesta, varsinkin opettajan induktiovaiheesta on tutkimuksia todella niukasti. Teoreettiinen viitekehys muodostuu opettajan induktiovaiheen kuvauksesta, työyhteisön- ja koulun toimintakulttuureista sekä maalaiskulttuurin kuvauksesta. Jotta maalaiskulttuurin ja koulun toimintakulttuurin voisi käsittää riittävän hyvin, täytyy kulttuuri pystyä määrittelemään huolellisesti. Luontevin tutkimusmenetelmän valinta yhden aloittavan opettajan kokemusten kuvaamiseen oli narratiivinen menetelmä, sillä tutkimus koostuu yhden opettajan vuoden mittaisesta päiväkirjatyylisestä kirjoitelmasta ensimmäisen työvuoden aikana. Narratiivinen tutkimusmenetelmä on tyypillinen tutkimus opettajan kokemuksistä työelämässä koulumaailmassa. Induktiivisen teema-analyysin perusteella aineisto voitiin jakaa noviisiopettajan induktiovaiheen kokemusten kuvaukseen, työyhteisön ja koulun toimintakulttuurin kuvauksiin sekä maalaiskulttuurin kuvauksiin. Tutkimukseni noviisiopettaja koki ensimmäisen työvuotensa haasteellisena, mutta myös antoisana. Haasteellisena hän koki koulutuksen ja työelämän välisen kuilun, antoisana ammatillisen identiteetin kehittymisen sekä työyhteisöön ja paikalliseen kulttuuriin sisälle pääsemiseen. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että noviisin kohtaamat haasteet eivät ole paikkaan tai aikaan sidottuja, sillä vastaavanlaisia tutkimustuloksia löytyy jo vuosikymmenien takaa Euroopasta, Australiasta ja Yhdysvalloista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Sippala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.