University of Oulu

Tasoristikkorakenteen graafinen ja analyyttinen tarkastelu

Saved in:
Author: Sievola, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604091449
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Sievola, 2016
Publish Date: 2016-04-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyön aiheena on tasoristikkorakenteen tarkastelu graafisella ja analyyttisellä menetelmällä. Työn tarkoituksena on verrata menetelmiä tietokoneohjelman kanssa. Aineistoa kerätään kirjastosta ja internetistä. Esimerkkiristikko lasketaan käsin eri menetelmillä käyttäen apuna myös piirto-ohjelmatyökalua. Lopuksi käsinlaskettuja tuloksia verrataan tietokoneella saatuihin tuloksiin. Tietokoneohjelmalla ja käsinlaskuilla päästiin samoihin tuloksiin, vaikka tietokoneohjelma perustuu eri menetelmään.
see all

The subject of this thesis is to analyze a plane truss by using graphical and analytical methods. The purpose is to compare methods to a computer program. Material is gathered from libraries and the Internet. A case study is analyzed by hand with different methods using the help of a graphics program. Then the results are compared to the ones of a computer’s. While computer program is based on a different method, the results are the same.
see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Sievola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.