University of Oulu

Musiikkiaineiston tiedonhaku näyttöluetteloista: havainnointitutkimus

Saved in:
Author: Huumonen, Juhana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604141485
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Huumonen, 2016
Publish Date: 2016-05-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Suominen, Vesa
Description:
Tämän pro gradu -työn aiheena on musiikkiaineiston tiedonhaku näyttöluetteloista. Tarkoituksena oli tutkia sitä, miten kirjastonkäyttäjät hakevat musiikkiaineistoa näyttöluetteloista ja selvittää siihen liittyviä ongelmia sekä kirjastojärjestelmän vaikutusta tiedonhakuun. Tavoitteena oli lisätä tietämystä käyttäjien musiikkiaineiston tiedonhausta ja siihen liittyvistä ongelmista. Tutkimuksen keskeisimpänä tutkimusmenetelmänä oli havainnointi, jota tuettiin oma-aloitteisella selostus -menetelmällä, kyselyllä ja haastattelulla. Havainnointi kohdistui viiteen tiedonhakutehtävään, jotka keskittyivät jo tiedettyjen dokumenttien hakuun ja aiheenmukaiseen hakuun. Kuusi koehenkilöä, joista puolet olivat kokemattomia ja puolet kokeneita kirjastojärjestelmien käyttäjiä valittiin suorittamaan hakutehtävät. Kaikki havainnoitavat tekivät tiedonhakutehtävät neljään erilaiseen kirjastojärjestelmään, jotka olivat Axiell Arena, CS Library, Innovative Encore ja PallasPro. Havainnoitavien tiedonhaku kuvattiin Camtasia-ohjelmalla, joka tallentaa tietokoneen ruudun tapahtumat. Havainnoitavat käyttivät kirjastojärjestelmien hakuominaisuuksia monipuolisesti. Yksinkertaiset haut tiedetystä levystä ja musiikkiaineiston hakeminen aiheen mukaan sujuivat hyvin. Suurin osa tiedonhakuun liittyvistä ongelmista liittyivät klassisen musiikin hakuun. Klassisen musiikin teosten koostuminen useista tekijöistä ja kokoelmajulkaisuun sisältyvän yksittäisen teoksen eli osakohteen löytäminen ja tunnistaminen emojulkaisusta aiheuttivat ongelmia etenkin kokemattomilla kirjastojärjestelmien käyttäjillä. Tutkimuksessani kukaan hakijoista ei osannut hakea suoraan yhtenäistetyllä musiikkinimekkeellä. Vanha PallasPro-kirjastojärjestelmä tuki tiedonhakua uudempia Arena, CS Library ja Encore -kirjastojärjestelmiä paremmin. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kirjastojärjestelmien suunnittelussa ja kirjaston asiakkaiden opastamisessa. Musiikkiaineiston haussa hyödyllisten hakupisteiden määrää tulisi lisätä kirjastojärjestelmissä. Kirjastojärjestelmässä tulisi olla mahdollista hakea musiikkiaineistoa tarkasti tekijyyden roolin perusteella. Ohjeistusta yhtenäistettyjen musiikkinimekkeiden hakuun tarvitaan enemmän. Jatkotutkimuksessa voisi selvittää, mitä hakupisteitä hakija tarvitsee musiikkiaineiston tiedonhaussa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juhana Huumonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.