University of Oulu

Trombektomia aivoinfarktin hoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa 2011–2014

Saved in:
Author: Hakala, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604201519
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hakala, 2016
Publish Date: 2016-05-27
Thesis type: Other thesis
Tutor: Majamaa, Kari
Reviewer: Majamaa, Kari
Isokangas, Matti
Description:
Mekaaninen trombektomia on melko uusi hoitomuoto akuutin aivoinfarktin hoidossa. Ensimmäiset laitteet hyväksyttiin käyttöön vuonna 2004. Trombektomiassa aivovaltimoissa oleva trombi poistetaan nivusvaltimon kautta erilaisten trombektomiakatetrien avulla. Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) trombektomioita alettiin tehdä vuonna 2011. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mekaanisen trombektomian käyttöä akuutin aivoinfarktin hoidossa OYS:ssa vuosina 2011–2014. Tutkimuksessa tarkasteltiin pääosin hoitoon liittyviä viiveitä. Rekisteritutkimuksen aineisto kerättiin ESKO-potilastietojärjestelmästä hakemalla toimenpidekoodin avulla kaikki trombektomialla hoidetut potilaat vuosina 2011–2014. Sairauskertomuksista kerättiin tarvittavat tiedot, jotka analysoitiin Microsoft Excelillä ja SPSS-ohjelmalla laskemalla keskiarvoja, mediaaneja ja vaihteluvälejä. Tutkittaviksi otettiin kaikki trombektomialla hoidetut 42 potilasta, joista 30 oli miehiä ja 12 naisia. Tutkittavien iän keskiarvo oli 61 vuotta vaihdellen välillä 27–81 vuotta. Tutkittavista 32 tuli suoraan hoitoon OYS:aan, kahdeksan tuli lähetteellä keskussairaaloista ja kaksi oli oireiden alkaessa valmiiksi sairaalassa. NIHSS pisteet olivat keskimäärin 15. Suoraan OYS:aan tulleilla potilailla viive laboratoriokokeisiin oli keskimäärin 20 min, CT-kuvaukseen 23 min, liuotukseen 57 min ja trombektomiaan 217 min. Trombektomian kesto oli keskimäärin 121 min. Keskussairaaloista lähetteellä tulleilla potilailla viive trombektomiaan oli keskimäärin 136 min ja trombektomian kesto 96 min. Komplikaatioita sai viisi potilasta. Hoidon lopputulosta arvioitiin mRS-asteikolla, jossa moodiluokka oli 4 eli kohtalai- sen vaikea vamma. Kuolleisuus oli viisi prosenttia. Mekaanisen trombektomian tehokkuus ja turvallisuus on nyt osoitettu useissa tutkimuksissa. Tulevaisuudesta trombektomioiden määrä todennäköisesti lisääntyy.
see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Hakala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.