University of Oulu

Puhelinliiketoiminnan markkinointistrategiat : tapaus Nokia

Saved in:
Author: Rautio, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604261541
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rautio, 2016
Publish Date: 2016-04-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Seppänen, Pertti
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli etsiä Nokian puhelinliiketoiminnasta se ajanjakso, jolloin lopullinen käänne huonompaan alkoi. Tässä tutkimuksessa analysoitiin Nokiassa suoritettuja strategisia päätöksiä, etsien keskeisiä syitä yrityksen puhelinliiketoiminnan kokemiin vaikeuksiin 2000-luvun lopulla ja 2010-luvulla. Nokian puhelinliiketoiminnasta julkaisemat vuosiraportit sekä tiedotteet auttoivat tätä tutkimusta vastaamaan tutkimukselle asetettuun kysymykseen. Lisäksi siinä auttoivat Nokian puhelimien käyttötestit, käyttäjien kokemukset, sekä tilastoaineistot Nokian puhelinmyynneistä. Tämän tutkimuksen teoreettinen malli toteutettiin sisällönanalyysin avulla, keräämällä ensin riittävä määrä teoreettista aineistoa, hajottamalla se pienempiin osiin, jonka jälkeen tietomäärästä koostettiin täysin uudenlainen kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa käytettiin laadullista, kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Tämän tutkimuksen mukaan Nokia nousi 1990-luvun lopulta 2000-luvun alun markkinajohtajaksi investoimalla voimakkaasti uusiin teknologioihin. Tässä tutkimuksessa havaittiin Nokian olleen kilpailijoitaan nopeampi useissa suurissa puhelinliiketoiminnan murrosvaiheissa. Tämä tutkimus koki kyseisten muutosten olleen osa digitaalista yhteenliittymistä. Nokian onnistui tämän tutkimuksen mukaan kehittämään disruptiivisia innovaatioita, joilla se kasvatti puhelinmyyntiään uusilla ja kehittyvillä markkinoilla. Nokia menestyi 2000-luvun lopulla tämän tutkimuksen mukaan tuottamalla useita uusia innovaatioita. Tämä tutkimus havaitsi Nokian puhelinliiketoiminnan alamäen alkaneen kiihtyä vuosien 2008 ja 2011 välillä, johtuen useista samanaikaisista negatiivisista tapahtumista. Vuosien 2008 ja 2010 välillä Nokian useissa uusissa älypuhelimissa tämä tutkimus havaitsi merkittäviä puutteita. Niiden tämä tutkimus havaitsi olleen kuluttajille negatiivinen signaali Nokian tuotteiden laadusta. Tämä tutkimus havaitsi lisäksi Nokian epäonnistuneen Ovi mobiilikaupan kehitystyön suhteen vuosina 2007–2009. Lisäksi tämä tutkimus havaitsi Nokian epäonnistuneen Nseries-malleillaan vuosivälillä 2008–2010. Nokian johto teki tämän tutkimuksen mukaan väärän strategisen valinnan siirtyessään käyttämään Windowsin laitealustaa alkuvuodesta 2011. Sillä estettiin tämän tutkimuksen mukaan Nokian mahdollisuus menestyä vuodesta 2011 eteenpäin. Tämä tutkimus kuvasi Nokiaa puhelinliiketoiminnan merkittävänä kehittäjänä ja menestyjänä. Nokian ongelmien tämä tutkimus havaitsi tapahtuneen suhteellisen pienellä aikajaksolla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Rautio, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.