University of Oulu

Mindfulness ja taiteen kokemuksellisuus lasten stressinsäätelytaitojen tukena

Saved in:
Author: Liikanen, Meeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604261544
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Liikanen, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Jo pitkään on tiedetty lasten kokevan stressiä päiväkotipäivän aikana, mutta stressikokemusten merkitystä ja lasten kykyä toipua stressistä on aliarvioitu suuresti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin rakentaa kuvaa lasten kokeman stressin ilmenemismuodoista, sekä esitellä keinoja stressireaktioiden lieventämiseksi ja säätelytoimintojen kehittymisen tukemiseksi. Tutkimus rakentuu kirjallisuuskatsauksen tavoin teoreettisen tutkimustiedon tarkastelemisen kautta. Tutkimuksen viitekehyksessä käsittelen stressireaktiota ja stressitekijöitä sekä stressin säätelyyn liittyvien mekanismien kehittymistä. Stressireaktioita säätelevät aivojen etuotsalohkojen alueet kehittyvät neurologisen kehityksen myöhemmissä vaiheissa, joten lapsella ei ole mahdollisuutta tehdä stressitilassa reagointinsa suhteen kehittyneitä valintoja ilman aikuisen tukea. Sen sijaan lapsi reagoi stressiin joko taistelemalla, pakenemalla tai jähmettymällä. Aikuiset voivat kuitenkin tukea lasten säätelytoimintojen kehitystä, ja tässä tutkimuksessa keskityin tarkastelemaan mindfulnessin ja taidekasvatuksen menetelmiä säätelytaitojen tukemisessa. Taiteen kokemuksellisuuden ja mindfulnessin menetelmät yhdistyvät stressinsäätelytaitojen tukemisessa muun muassa moniaistillisuuden sekä kehon ja mielen yhteistyön kautta. Kehollisuuden ja omien ajatusten tarkkailun kautta lasta voidaan auttaa stressaavassa tilanteessa palauttamaan huomionsa nykyhetkeen, jolloin hän pystyy stressitilassa rauhoittamaan itsensä. Toistuvat rauhoittumisen kokemukset vakiintuvat aivoissa pikkuhiljaa pysyviksi toiminnan malleiksi ja tukevat näin säätelytoimintoja myös pitkällä aikavälillä. Minfulnessin ja taiteen kokemuksellisuuden menetelmiä on helppo hyödyntää missä tahansa arjen tilanteissa, joten niiden jalkauttaminen päiväkodin toimintaan on helppoa. Menetelmien toimivuutta käytännössä olisi kuitenkin mielekästä tarkastella kenttätutkimuksen valossa havainnoimalla tai mittaamalla niiden suoria sekä välillisiä vaikutuksia stressiin ja säätelytaitojen kehittymiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Meeri Liikanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.