University of Oulu

Kielirikasteinen opetus vieraan kielen taitojen kehittymisen tukena

Saved in:
Author: Nurmivuori, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604261546
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nurmivuori, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selittää, mitä uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) mainittu kielirikasteinen opetus tarkoittaa ja miten se voi tukea vieraan kielen taitojen kehittymistä. Kielirikasteinen opetus valikoitui tutkielman aiheeksi sen ajankohtaisuuden vuoksi. Uudessa opetussuunnitelmassa vieraiden kielten opetus tuodaan esille entistä laajemmin ja vieraiden kielen opetukselle tarjotaan muitakin keinoja formaalin kielten opetuksen tueksi. Kielirikasteisessa opetuksessa korkeintaan 25 % minkä tahansa peruskoululuokan opetuksesta toteutetaan vieraalla kielellä ilon, leikillisyyden ja toiminnan kautta. Tässä tutkielmassa kielirikasteisen opetuksen määritelmää tarkastellaan vieraskielisen opetuksen opetusmenetelmien ja vieraan kielen oppimisen ja omaksumisen teorioiden pohjalta. Valittujen menetelmien ja teorioiden pohjalta tarkastellaan myös kielirikasteisen opetuksen hyötyä vieraan kielen taitojen kehittymisen kannalta. Lisäksi tutkielmassa esitetään konkreettisia keinoja kielirikasteisen opetuksen toteuttamiseksi. Vieraan kielen oppimista ja omaksumista on tutkittu jo vuosikymmenien ajan ja erilaisten teorioiden pohjalta on luotu useita vieraan kielen opettamisen menetelmiä. Tällä hetkellä vieraiden kielten opetuksessa painotetaan vuorovaikutuksellisuutta ja täten myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) vieraiden kielten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ohjaavat aktiiviseen kielenkäyttöön ja luonnolliseen viestintään. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu kielen oppimisen ja omaksumisen teorioihin sekä aihepiiriin liittyviin tutkimuksiin. Mikäli kielirikasteista opetusta toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014) asettamien toiminnallisuutta, vuorovaikutuksellisuutta ja leikillisyyttä painottavien tavoitteiden mukaisesti, kielirikasteinen opetus voi tukea oppilaan vieraan kielen taitojen kehittymistä muun muassa muuttaen oppilaan opiskeluasenteita, vähentäen kielipelkoa ja kehittäen suullisia vuorovaikutustaitoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Nurmivuori, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.