University of Oulu

Peruskoulun opettajiin kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta

Saved in:
Author: Lausmaa, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604271552
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lausmaa, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyössäni tarkastellaan opettajiin kohdistuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa, sekä sitä millaisena se näyttäytyy peruskoulussa. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena eli se pohjautuu aiempiin tutkimuksiin aiheesta. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksen kannalta ovat väkivalta, kiusaaminen, fyysinen väkivalta sekä henkinen väkivalta ja näitä käsitteitä avaan tutkimuksessani tarkemmin. Tutkielman alussa käydään läpi syitä siihen, miksi opettaja kokee yhä enemmän väkivaltaa työssään. Samassa luvussa keskeisiksi käsitteiksi nousevat opettajan auktoriteetti ja auktoriteetin eri muodot. Tutkimuksen tulokset luvussa käyn läpi opettajan väkivaltakokemuksia. Tutkiessani aihetta kävi ilmi, että opettaja kohtaa kiusaamista neljältä eri taholta. Opettajaa voivat kiusata hänen oppilaansa, oppilaan vanhemmat, työtoveri tai esimies. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että riippumatta siitä, kuka opettajaa kohtelee väkivalloin, näyttäisi loukkaava käytös olevan yleisin väkivallan muoto, jota opettaja kokee työssään. Fyysisistä väkivaltaa opettajia kohtaan harjoittavat oikeastaan vain oppilaat ja näitä tilanteita tapahtuu harvemmin kuin henkisen väkivallan tilanteita. Oppilaiden harjoittama väkivalta liittyy yleensä tilanteisiin, joissa opettaja käskee oppilasta noudattamaan ohjeita, puuttuu konfliktitilanteeseen tai joutuu poistamaan oppilaan luokasta tai muusta tilasta. Oppilaiden vanhempien harjoittamat väkivaltamuodot ovat yleensä henkistä väkivaltaa. Muun muassa kodin ja koulun yhteistyön siirtyminen yhä enemmän sähköisiin viestimiin, on mahdollistanut ja helpottanut asiattomien viestien lähettämisen opettajille. Työtovereiden taholta tapahtuva väkivalta liittyy yleensä opettajien väliseen kilpailuun, itsensä pönkittämiseen ja hierarkkisuuteen. Tovereiden taholta tapahtuva väkivalta näkyy yleensä sosiaali- ja kommunikaatiotilanteissa. Esimiehen harjoittama väkivalta liittyy usein työtehtäviin tai siihen, että rehtori jättää väkivaltaa kokevan opettajan yksin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Lausmaa, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.