University of Oulu

Kiusaamisen aiheuttamat ongelmat, kiusaamiseen puuttuminen ja jälkityö

Saved in:
Author: Knuutinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604271554
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Knuutinen, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkielmassa tutkin kiusaamisen haittavaikutuksia kiusaamisen eri osapuolille. Tutkin myös millaisia menetelmiä voidaan käyttää kiusaamiseen puuttumisessa ja sen jälkityössä. Perusteluina työlleni toimivat omat havaintoni siitä, mitä kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatuille vielä kauan kiusaamisen jälkeen. Lisäksi perusteluna työlleni toimii myös perusopetuksen opetussuunnitelman vaatimus oppilaan hyvinvoinnin tukemisesta. Toteutan tutkimukseni systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutustun laajasti tutkimuksen aihetta käsittelevään kirjallisuuten, kooten niistä oleellisimmat asiat osaksi omaa tutkimustani. Käytän lähteinäni sekä suomalaisia että kansainvälisiä aiheeni kannalta merkittäviä lähteitä. Tutkimuksen mukaan kiusaaminen voi aiheuttaa kiusatulle ja kiusaajalle trauman kaltaisen kokemuksen, joka aiheuttaa monia erilaisia ongelmia kokijansa elämässä. Kiusatuilla kiusaaminen aiheuttaa masennusta, ahdistuneisuutta, itsetunto-ongelmia, sekä sosiaalisia ongelmia. Myös kiusaajilla masennus korostuu vahvana kiusaamisesta johtuvana ongelmana. Lisäksi kiusaajilla todetaan olevan suuri riski ajautua myöhemmin rikollisuuden pariin. Muilla kuin kiusatulla ja kiusaajalla kiusaaminen voi aiheuttaa pelon, sekä häpeän tunteita. Jotta kiusaamisen aiheuttamia myöhempiä ongelmia voitaisiin ehkäistä, tulee jälkityötoimintaa harjoittaa osana kiusaamiseen puuttumista. Kiusaamiseen tulee puuttua yleisesti keskustelun avulla selvittäen, mitä kiusaamisessa on tapahtunut ja keiden toimesta. Lisäksi kiusaamiseen puututaan jälkityön avulla selvittäen, millaisia tuntemuksia kiusaaminen on osapuolissa herättänyt. Jälkityön avulla selvitetään myös mikä on kiusaamiseen johtanut perimmäinen syy. Jälkityö voidaan toteuttaa yleisen puuttumisen tapaan keskustelun avulla. Tämän lisäksi jälkityössä voidaan hyödyntää vertaistukea. Jälkityön kannalta on tärkeää, että koti ja koulu osallistuvat siihen yhteistyössä apunaan koulun sisäinen moniammatillinen tuki. Tutkimustulokset kiusaamisen haittavaikutuksista ovat luotettavia, sillä useat tutkijat ovat saaneet asiasta samankaltaisia tuloksia. Vaikka täydellistä kiusaamiseen puuttumisen mallia ei ole olemassa, voidaan edelläkuvatun kaltainen puuttuminen todeta suhteellisen toimivaksi. Väite perustuu tutkimuksiin, joissa jälkityön kaltaista menetelmää on käytetty onnistuneesti entisten kiusattujen auttamiseksi. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida sanoa varmaksi, onko menetelmä toimiva kiusaajan auttamiseen, sillä asiaa ei ole tutkittu kyseiseltä kannalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Knuutinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.