University of Oulu

Haastavat lapset päiväkodissa

Saved in:
Author: Saarela, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604271555
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saarela, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena on kuvailla haastavan lapsen käsitettä, haastavan käyttäytymisen ilmenemistä päiväkodissa sekä lastentarhanopettajan toimintatatapoja ja keinoja vaikuttaa sekä ennaltaehkäistä haastavia tilanteita. Haastavaa käyttäytymistä tulee vastaan jokaisessa päiväkodissa ja siksi aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Haastavilla lapsilla tarkoitetaan lapsia, jotka eivät käyttäydy odotusten mukaisella tavalla, vaan sopimattomalla käytöksellään haastavat jatkuvasti muita ihmisiä. Haastavan käytöksen yhtenä aiheuttajana voi olla päiväkodin toimintastruktuuri, sillä tutkimusten mukaan haastavia tilanteita aiheuttavat eniten ohjatut tuokiot ja siirtymätilanteet, jos lapset joutuvat odottamaan kauan omaa vuoroaan ja olemaan hiljaa paikoillaan. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka on narratiivinen yleiskatsaus haastavista lapsista päiväkodissa. Lähteinä on käytetty väitöskirjoja,tutkimuksia ja muuta ajankohtaista kirjallisuutta aiheesta, joka on julkisesti saatavilla. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on Urie Bronfenbrennerin ekologinen teoria, koska se ottaa monipuolisesti huomioon ympäristön, perheen ja muiden systeemien vaikutuksen lapsen kasvuun ja kehitykseen. Rinnalle on otettu myös Maslowin tarvehierarkia selittämään haastavaa käyttäytymistä. Päiväkodissa on tärkeää huolehtia lapsen perustarpeista, kuten levosta, liikkumisesta ja ravinnosta, jotta lapsi jaksaa keskittyä ja motivoitua kasvun tarpeisiin, kuten oppimiseen ja ohjattuihin tuokioihin. Tutkielman keskeisimmät tulokset osoittavat, että haastavaan käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi muokkaamalla päiväkodin toimintastruktuuria paremmin lapsin tarpeita vastaavaksi esimerkiksi pienryhmätoiminnan avulla. Vuorovaikutustyyli ja sensitiivisyys ovat myös keskeisessä roolissa, sillä niillä voidaan ohjailla haastavan tilanteen kehittymistä. Lapselle voidaan myös opettaa uusia toimintatapoja haastavan käyttäytymisen tilalle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Saarela, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.