University of Oulu

Lukemaan opettamisen menetelmän valinta

Saved in:
Author: Ketola, Jutta1; Vuorisalo, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604271556
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ketola; E. Vuorisalo, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön kirjallisuuskatsausosassa muodostimme viitekehyksen luku- ja kirjoitustaidosta, lukemaan opettamisesta ja KÄTS- sekä LPP-menetelmistä. Viitekehyksen ensimmäisessä kappaleessa määrittelimme luku- ja kirjoitustaidon termit, perehdyimme lukutaidon kehitykseen sekä kielelliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Kappaleessa paneuduimme myös motivaation syntymiseen ja toimivaan opetusympäristöön. Seuraavassa kappaleessa käsittelimme lukemaan opettamisen menetelmien jakautumista synteettisiin ja analyyttisiin menetelmiin. Viitekehyksen viimeisissä kappaleissa tarkastelimme käytetyimpiä lukemaan opettamisen menetelmiä eli KÄTS- ja LPP-menetelmää. Viitekehyksen tarkoituksena on perehtyä tarkemmin lukemaan opettamiseen ja siinä käytettyihin menetelmiin. Työn kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkastelemme ensimmäisen luokan opettajien kokemuksia lukemaan opettamisen menetelmän valinnasta ja valintaan johtaneista syistä. Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, johon valitsimme mahdollisimman selkeät ja helposti vastattavat kysymykset. Kyselyyn vastasi viisi ensimmäisen luokan opettajaa, jotka kertoivat omien kokemusten perusteella miten päätyvät valitsemaan käyttämänsä opetusmenetelmän. Tuloksista selviää, että haastatteluun osallistuneet opettajat käyttävät pääsääntöisesti KÄTS-menetelmää lukemaan opettamisessa. Menetelmä sopii hyvin käytettäväksi suomen kielessä ja siihen löytyy paljon valmista opetusmateriaalia. Menetelmän avulla eriyttäminen molempiin suuntiin onnistuu vaivatta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jutta Ketola; Essi Vuorisalo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.