University of Oulu

Laivojen propulsion kehityshistoria ja potkurigeometrian alustava suunnittelu

Saved in:
Author: Häll, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201604281575
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Häll, 2016
Publish Date: 2016-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena on syventyä laivapropulsion kehityshistoriaan, sekä laajentaa tietämystä potkureiden suunnittelussa huomioitaviin tekijöihin. Työssä tarkastellaan laivapotkurin geometrian suunnittelua sekä geometrian vaikutusta potkureiden fyysisiin ominaisuuksiin. Vaikka tavoitteena on syventyä suunnitteluun liittyviin tekijöihin, työ on vain pintaraapaisu erittäin monimutkaisesta kokonaisuudesta. Työssä käsitellään suunnittelun tärkeimpiä tekijöitä ja mainitaan myös lyhyesti muita aiheeseen liittyviä vaikuttajia, jotka tosin jäävät työn laajuuden vuoksi tarkemman tarkastelun ulkopuolelle.
see all

The purpose of this thesis is to educate myself on development history in ship propulsions, and to figure out the key factors in propeller design. This thesis will explain the process of geometrical design on propellers and its relevance on physical characteristics. Even though the purpose of this thesis is to deepen the understanding of propeller design, this paper is but a scratch of a very complex entity. The thesis explains the most relevant factors in propeller design, and has a small touch on other less relevant influences which detailed examination is excluded from the paper.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Häll, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.