University of Oulu

Eriyttämisen vaikutus oppilaiden liikuntamotivaatioon

Saved in:
Author: Kairento, Paavo1; Pakonen, Stiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605031602
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kairento ; S. Pakonen, 2016
Publish Date: 2016-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmamme on kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee eriyttämisen ja motivaation merkitystä liikunnanopetuksessa. Tämän lisäksi tutkimme eriyttämisen ja motivaation välistä suhdetta toisiinsa. Lähdemme tutkielmassamme liikkeelle liikunnanopetuksen määrittelemisestä, jonka jälkeen selvitämme mitä on eriyttäminen ja kuinka sitä toteutetaan liikunnanopetuksessa. Käymme myös läpi eri motivaatioteorioiden avulla miten motivaatio syntyy ja miten opettaja voi vaikuttaa oppilaidensa liikuntamotivaatioon. Lopuksi perehdymme siihen, kuinka eriyttäminen vaikuttaa oppilaiden liikuntamotivaatioon. Aiheemme on todella ajankohtainen, sillä nykypäivänä oppilasryhmät ovat yhä heterogeenisempiä oppilaiden liikunnallisten taitojen vaihdellessa suuresti, minkä vuoksi eriyttäminen nousee todella tärkeäksi elementiksi liikuntatunneilla. Opettajan on osattava tarjota sopivan haastavia tehtäviä jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti, ja tätä painotetaan myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Lisäksi opettajan on tärkeää olla tietoinen soveltavan liikunnan mahdollisuuksista, mikä tarkoittaa oppilaiden erityistarpeiden ja vammojen huomioimista. Liikunnanopetuksen tarkoituksena on ottaa jokainen ryhmän jäsen huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Oppilaiden yksilöllisyys tulee ilmi myös oppilaiden motivaatiossa, sillä toisten oppilaiden liikuntamotivaatio on paljon suurempi kuin toisten. Opettajalla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden motivaation kasvuun pitämällä huoli, että tunneilla tarjotaan kaikille autonomian tunnetta, pätevyyden kokemuksia sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opettajan rooli myönteisen motivaatioilmaston luomisessa on suuri. Opettajan on hyvä pyrkiä luomaan liikuntatunneille enemmin tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto, jossa vertailu perustuu itsevertailuun, kuin minäsuuntautunut motivaatioilmasto, jossa oppilaat vertailevat suorituksia toisiinsa. Korostamalla tehtäväsuuntautuneisuutta tehdessään pedagogisia ratkaisuja opettaja voi vaikuttaa oppilaiden motivaatioon eriyttämisen kautta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paavo KairentoStiina Pakonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.