University of Oulu

Jääkiekkoseurojen nimet

Saved in:
Author: Miettinen, Tarja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605051635
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Miettinen, 2016
Publish Date: 2016-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani suomalaisten jääkiekkoseurojen nimiä. Aineistoni sisältää kaikki vuonna 2015 Suomen Jääkiekkoliittoon kuuluvien seurojen nimet. Niitä on yhteensä 360. Tutkin nimien rakennetta, miltä osin se on typologista tutkimusta. Tutkin myös nimenantoperusteita kieliyhteisön jäsenen näkökulmasta ja nimistön muuttumista erityisesti 1990-, 2000-luvulla ja kuluvan vuosikymmenen aikana. Tutkimukseni on siis myös vahvasti sosio-onomastista. Jääkiekkoseuran nimessä tärkeä elementti on paikantava määriteosa, joka on nykyään noin 70 %:lla nimistä. Kaksiosainen nimi on yhä yleisin, mutta nimet ovat muuttuneet myös pidemmiksi. Perusosa on yli puolella nimistä informatiivinen ja se kertoo yleensä lajin tai sen, että kyseessä on urheiluseura. Perusosan tarkoite voi olla myös muun muassa eläimennimitys, ominaisuudennimitys tai ihmisjoukko. Samalla nimellä voi olla useita nimenantoperusteita. Selvästi yleisin on informatiivisuus ja toiseksi yleisin metaforisuus. Jääkiekon erikoiskieli on hyvin kuvainnollista urheilukieltä, joten on luonnollista, että se näkyy nimistössäkin. Eläinmetaforanimet ovat säilyneet nimimuodissa jo pitkään. Jääkiekkoseurojen nimissä on myös metonyymisiä siirrännäisiä. Muut nimenantoperusteet ovat harvinaisia, mutta niitä ovat muun muassa symboli, huumori, sanaleikki, alkusointu ja loppusointu. Olen kiinnittänyt erityistä huomiota jääkiekkoseurojen nimien kieliin. Viime vuosikymmeninä seurannimet ovat muuttuneet sekakielisemmiksi. Nimissä on usein sekä suomea että englantia. Kuluvana vuosikymmenenä on annettu jopa enemmän englannin- ja sekakielisiä nimiä kuin suomenkielisiä. Nimimuodissa näyttää olevan HC eli hockey club -nimielementin sisältävät nimet. Jos uusi seurannimi on muotoa HC + paikkakunta, se vähentää metaforisuutta. Muussa tapauksessa englanninkielen lisääntyminen ei siihen merkittävästi vaikuta. Jääkiekkoseurojen nimistössä on tällä hetkellä menossa murrosvaihe. Seurat vaihtavat nimiään monesta eri syystä. Vanhat nimenosat halutaan usein säilyttää uudessa nimessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tarja Miettinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.