University of Oulu

Biodiversiteetin tila Suomessa

Saved in:
Author: Tiusanen, Iita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605051651
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Tiusanen, 2016
Publish Date: 2016-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Koivula, Kari
Reviewer: Rytkönen, Seppo
Koivula, Kari
Description:
Luonnon monimuotoisuus heikkenee maailmanlaajuisesti. Ihminen on käynnistänyt ns. kuudennen sukupuuttoaallon, minkä vaikutukset näkyvät myös Suomen lajistossa. Viimeisen 15 vuoden aikana Suomen lajiston uhanalaistumiskehityksen voidaan katsoa olleen kokonaisuudessaan kielteistä. Joidenkin lajien tilanne on parantunut, mutta suuremmalla osalla lajeista kehitys on ollut negatiivista. Tärkeimpinä syinä tälle kehitykselle voidaan pitää metsäelinympäristöissä tapahtuvia muutoksia, erityisesti vanhojen metsien häviämistä, perinneympäristöjen ja muiden avoimien ympäristöjen sulkeutumista sekä muuta maankäyttöä, joka tuhoaa ja pirstouttaa elinympäristöjä. Ilmastonmuutos nähdään merkittävänä tulevaisuuden uhkana, vaikka sen ei uskotakaan vielä vaikuttaneen kuin muutaman Suomalaisen lajin uhanalaistumiseen. Hyvin suunnitellut ja toteutetut luonnonsuojelualueet edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelua. Lisäksi luonto on otettava huomioon kaikessa suojelualueiden ulkopuolisessa toiminnassa. Jotta luonnonsuojelu olisi onnistunutta, tarvitaan myös tietoa, jota saadaan esimerkiksi tutkimuksesta ja seurannoista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iita Tiusanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.