University of Oulu

Girls rule, boys drool! : a systematic review of literature on the effects of gender on educational outcomes

Saved in:
Author: Syrjä, Eero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605101659
Language: English
Published: Oulu : E. Syrjä, 2016
Publish Date: 2016-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
There exists a large gap between the genders for educational attainment, with females outperforming males by a large margin. This gap is seen through almost all levels of secondary and tertiary education, and is present in all of EU-28 and PISA countries. This thesis is a systematic review of literature concerning this effect in Finland. Using a methodical step by step process with a specific Boolean search string to narrow down search results from two academic databases: Ebsco and Proquest’s ERIC. A group of eight studies were selected to be primary sources, and they were analysed as to their relation to the situation. Although it is outside the scope of this thesis to show any causation, the studies had directly relevant findings that show that the biggest issue is boys’ attitude towards reading in general, and school in particular.
see all

Koulumenestyksessä on suuria eroja sukupuolten välillä. Naiset ja tytöt menestyvät koulussa ja koulutuksessa huomattavasti miehiä ja poikia paremmin. Tämä sukupuolten välinen ero on nähtävissä kaikissa EU-28 ja PISA maissa. Tämä opinnäyte käy läpi systemaattisesti tähän ilmiöön liittyviä tutkimuksia. Käyttäen tarkkaa askel kerrallaan järjestelmää ja hyödyntäen boolean-fraasia niin että mahdollisimman relevantit tutkimukset voitaisiin löytää kahdesta tieteellisestä tietokannasta: Ebsco ja Proquestin ERIC. Haun tuloksista valittiin kahdeksan tutkimusta analyysia varten. Vaikka tämä opinnäyte ei voi näyttää kausaalisuutta, kaikilla kahdeksalla tutkimuksella on merkitystä tämän ilmiön ymmärtämiseksi. Suurin yhteinen ongelma tekijä on poikien asenne yleisesti lukemista kohti ja erityisesti koulua kohti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eero Syrjä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.