University of Oulu

Toiminnallinen opetus tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen oppimisen tukemisessa

Saved in:
Author: Haapala, Mari1; Kurtti, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605101679
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Haapala; E. Kurtti, 2016
Publish Date: 2016-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastelemme toiminnallista opetusta tarkkaavaisuushäiriöisten lasten oppimisen tukemisessa. Keskitymme tutkielmassamme ADHD-diagnoosin saaneisiin lapsiin. Suomessa ADHD diagnosoidaan International Classification of Diesaes — 10 -tautiluokituksen (ICD- 10) mukaan. Pohjaamme työmme konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen sekä John Deweyn ja David Kolbin teorioihin tekemällä oppimisesta sekä kokemuksen merkityksestä oppimisprosessissa.

Toiminnallinen opetus on ajankohtainen tutkimuskohde, sillä vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa toiminnallisen opetuksen merkitystä opetusmenetelmänä. Tämän hetkinen oppimiskäsitys puoltaa oppilaan aktiivista roolia oppimisprosessissa.

Tarkkaavaisuushäiriö on yksi lasten yleisimmistä neuropsykologisista ongelmista ja diagnoosien määrä on yhä nousussa. Tarkkaavaisuushäiriöiset lapset integroidaan usein yleisopetuksen luokkaan, joten luokanopettaja tulee työssään todennäköisesti kohtaamaan tarkkaavaisuushäiriöisiä lapsia.

Toteutimme työmme kirjallisuuskatsauksena perehtymällä aikaisempiin tutkimuksiin sekä kirjallisuuteen aiheesta. Tarkkaavaisuushäiriöiset lapset, erityisesti pojat, tarvitsevat toiminnallisuutta. Heillä on tarve päästä purkamaan pakottavaa liikkumisen tarvetta. Toiminnallinen opetus on hyvä keino antaa liikkeelle tarkoitus. Toiminnallinen opetus on pääasiassa toimiva opetustapa ADHD-diagnoosin saaneille lapsille. Kuitenkin on syytä muistaa, että jokainen lapsi on yksilö, eikä yhtä oikeaa opetustapaa voida yleistää tarkkaavaisuushäiriöisille oppilaille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Haapala; Essi Kurtti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.