University of Oulu

Johtamiskäytännöt strategian muodostumisessa

Saved in:
Author: Kangas, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605121718
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kangas, 2016
Publish Date: 2016-05-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laari-Salmela, Sari
Reviewer: Puhakka, Vesa
Laari-Salmela, Sari
Description:
Diskurssin ja sosiaalisten käytäntöjen väliset linkittymiset strategiakäytännöissä ovat alkaneet nousta esiin yhä useammassa tutkimuksessa, jossa strategiaa pidetään sosiaalisesti saavutettavana tapahtumana. Strategia ajatellaan olevan jotain, mitä organisaatiot tekevät ennemmin kuin mitä organisaatioilla on. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan käytäntöjen vaikutuksista strategian toteutumiseen tietyssä yrityksessä sekä tutkitaan kuinka yrityksen johtamiskäytännöt tukevat strategian toteuttamista. Tutkimuksessa käytettiin viitekehystä, joka yhdistää yrityksen toimintatavat ja johtamiskäytännöt. Näin saatiin käytännöt ja niihin liittyvät säännönmukaisuudet tutkimuksen kohteeksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta ja aineistoa kerättiin tutkimalla yrityksen kotisivuja sekä tärkeimpänä lähteenä oli yrityksen työntekijöiden kanssa käydyt haastattelut. Teemahaastattelut käytiin alkuvuodesta 2014 tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana. Vuorovaikutuksen merkitys osana strategian määrittämistä, strategian toteuttamisessa sekä muutostilanteissa on huomattava. Uudenlaiset toimintatavat vaativat käytäntöjen muuttamista. Käytäntöjen muuttaminen vaatii riittävien resurssien käyttämistä tähän muutokseen. Palautemekanismien avulla voidaan vaikuttaa yrityksen kulttuurissa siirtyvän strategian muuttamiseen. Tämän tapaustutkimuksen tulokset ovat linjassa aiempien tieteellisten tutkimusten kanssa. Käytännön tasolla tutkimuksen tulokset voivat olla hyödynnettävissä yrityksen johdossa sekä liiketoiminnan kehittämisessä. Näin ollen voidaan yrityksessä saavuttaa parempi kyky tulkita ja ymmärtää mitä organisaatiossa tapahtuu sekä saadaan paremmat valmiudet muutoksen hallintaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Kangas, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.