University of Oulu

Liikenteen visualisointi virtuaalimaailmasovelluksen avulla

Saved in:
Author: Kuonanoja, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131726
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kuonanoja, 2015
Publish Date: 2016-05-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pirttikangas, Susanna
Reviewer: Riekki, Jukka
Pirttikangas, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Liikennettä mittaavien sensorijärjestelmien ja ajoneuvojen paikannusjärjestelmien yleistyessä ja teknisesti kehittyessä, liikenteestä kerättävä tiedon määrä kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti. Virtuaalimaailmat mahdollistavat informaation esittämisen todellisuuden kaltaisessa kolmiulotteisessa ympäristössä ja siten ne ovat eräs mahdollisuus liikenteestä kerätyn tiedon esittämiseen.

Tässä työssä kehitettiin liikenteen visualisointijärjestelmä, joka luo yksittäisen ajoneuvon tarkkuudella kuvatun virtuaaliliikenteen analysoimalla eri lähteistä kerättyjä liikennettä kuvaavia aineistoja sovittamalla ne alueen tieverkkoa kuvaavaan tiemalliin. Virtuaaliliikenteen esittämiseksi toteutettiin realXtend-teknologiaan pohjautuvalle Tundra-alustalle virtuaalimaailmasovellus, joka ohjaa ajoneuvoja analysoinnin tuloksena syntyneiden ajoreittien mukaisesti aluetta kuvaavassa kolmiulotteisessa virtuaalimaailmassa. Sovellus tarjoaa käyttöliittymän simulaation hallintaan ja mahdollistaa erilaisten tehokeinojen valitsemisen visualisointituloksen parantamiseksi.

Työn perusteella havaittiin, että virtuaalimaailmapohjainen esitystapa mahdollistaa aineiston keskeisimmän informaation nopean omaksumisen. Liikenteen visualisoinnin kannalta tärkeää on virtuaalimaailman todenmukaisuus sekä erilaisten liikenteen havainnointia helpottavien visualisointitehosteiden tarjoaminen.

Traffic visualisation using virtual world application

Abstract

As traffic monitoring sensor systems and vehicle tracking systems are becoming more common and technically advanced, the volume and quality of the produced information is increasing. Virtual worlds make it possible to present the information in a realistic, three dimensional virtual environment, and they are one option for presenting the traffic information.

In this thesis, a traffic visualisation system was developed. It creates single vehicle precision virtual traffic by analysing traffic data from different sources and mapping the data to a street model of a local road network. A virtual reality solution for realXtend based Tundra platform was developed to present the virtual traffic. The solution controls vehicles in a three dimensional virtual world according to the routes produced by data analysis. The solution includes a user interface for simulation control, and offers a set of different kind of visualisation effects to improve the visualisation experience.

It was noticed, that using virtual world based presentation systems allows a user to adapt quickly the essential information from a data set. For the good visualisation results, it is important to have a realistic virtual world and to provide a set of visualization effects to make it easier to observe traffic.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Kuonanoja, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.